O nás

Štúdio Nádej, neinvestičný fond bol založený 29. novembra 2001 ako nezisková, všeobecno-prospešná organizácia.
Od 1. novembra 2005 sa pretransformoval na neziskovú organizáciu.
Od 1. mája 2010 sme sa stali plátcami DPH.
Od 1. októbra 2016 sme zmenili právnu formu na s.r.o.
Zriaďovateľom je Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie.

Náš cieľ

Prostredníctvom médií ponúkame ľuďom životne dôležité rady v telesnej, duševnej, duchovnej a spoločenskej oblasti. Týmito snahami chceme prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, znižovaniu kriminality a viesť ľudí k pozitívnemu mysleniu.

Uvedené ciele dosahujeme:

  • prostredníctvom vysielania vlastných programov vytvorených na Slovensku alebo prevzatých zo zahraničia
  • prostredníctvom tvorby, výroby a predaja CD, CD-ROM, DVD, audiokaziet a videokaziet
  • prostredníctvom internetového vysielania

V našich reláciach môžete nájsť:

  • dobrú hudbu a piesne, ktoré vás pozitívne naladia na celý deň
  • informácie o zdravom spôsobe života
  • rady ako predchádzať civilizačným chorobám a liečiť závislosť od návykových zlozvykov (alkohol, drogy a iné)
  • budovanie vlastnej hodnoty a hodnoty druhých ľudí
  • univerzálne morálne zásady vychádzajúce z princípov kresťanstva

Technické vybavenie

Priestory štúdia sa nachádzajú v suteréne administratívnej budovy na Cablkovej ul.č. 3. Týmto umiestnením je zabezpečená dobrá zvuková izolácia od okolitého priestoru. K pohode pri práci prispieva esteticky zladený interiér, kvalitné osvetlenie, dobrá výmena vzduchu a tepelná pohoda. Obe miestnosti, štúdio a réžia sú navrhnuté podľa prísnych akustických požiadaviek tak, aby poskytovali neutrálny akustický priestor v štúdiu a optimálny posluch v réžii.

Ako sme začínali

Naše prvé projekty boli zrealizované v kancelárskych priestoroch, ktoré vôbec nespĺňali požiadavky profesionálneho štúdia.
V roku 1998 sme pripravovali v rámci celosvetového evanjelizačného satelitného programu NET98 slovenskú textovú grafiku a distribúciu viac ako 1000 videokaziet.
O rok neskôr, v ďalšom evanjelizačnom programe NET99, sme okrem grafických úprav nahrávali slovenský simultánny preklad, následne kopírovali niekoľko desiatok sád videokaziet a distribuovali ich do rôznych miest Slovenska. Jednotlivé relácie prijímané prostredníctvom satelitu boli digitálne spracované a do troch dní distribuované. Napriek provizórnemu prostrediu a poloprofesionálnej technike, boli výsledky vynikajúce.
Po založení štúdia ako právnickeho subjektu sme súčasne dostali priestory a financie na vybudovanie profesionálneho štúdia. Práce sme začali realizovať na jeseň roku 2001.

Aké to bolo, posúďte sami…