Obchodné podmienky

 
I. Možnosti doručenia, platba za tovar a ceny za doručenie

 
1. Osobný odber v sídle ŠTÚDIA NÁDEJ

Tovar si môžete zakúpiť osobne bez predchádzajúceho objednania v sídle ŠTÚDIA NÁDEJ, Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2 – Trnávka. Pri osobnej návšteve si môžete tovar prezrieť, získať o ňom ďalšie informácie a ak je tovar skladom, môžete si ho okamžite zakúpiť. Radi Vás privítame v pracovné dni – pondelok až piatok od 9:00 do 15:00. Množstevné zľavy viď bod 6.

V prípade objednania cez internet si môžete tovar vyzdvihnúť až po doručení potvrdzujúceho e-mailu o tom, že tovar je kompletný a pripravený.

Cena za doručenie:     0,- €
Možnosti platby:     hotovosť

 
2. Dobierka Slovenskou poštou v rámci Slovenska
(do 5 prac. dní od objednania)

Najlacnejší spôsob dopravy tovaru bez toho, aby ste museli niekam osobne ísť. Množstevné zľavy viď bod 6.

Cena za doručenie:     4,00 € (s DPH)
Možnosti platby:     hotovosť pri prebratí zásielky

 
3. Dobierka kuriérom v rámci Slovenska GEIS
(do 2 prac. dní od objednania)

Najrýchlejší spôsob dopravy priamo k vám. Množstevné zľavy viď bod 6.

Cena za doručenie:     5,50 € (s DPH)
Možnosti platby:     hotovosť pri prebratí zásielky

 
4. Osobne našim distribútorom v rámci Slovenska
(telefonický kontakt distribútora do 2 prac. dní od objednania)

Najkomfortnejší spôsob dopravy priamo k vám. Možnosť nechať si ukázať produkt plus naviac ponuka aj knižných produktov s podobnou tématikou. Množstevné zľavy viď bod 6.

Cena za doručenie:     0,- €
Možnosti platby:     hotovosť, prípadne podľa dohody s distribútorom

Nákup s platbou vopred ani platbou on-line neposkytujeme.

 
5. Nákup v Českej republike

V Českej republike distribúciu väčšiny našich produktov zabezpečuje Maranatha o.s. Viac info na www.maranatha.cz

 
6. Množstevné zľavy

nákup nad 30,- €     zľava 5%
nákup nad 100,- €     zľava 7%
nákup nad 160,- €     zľava 10%

 
II. Všeobecné obchodné podmienky

 
1. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

 
2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru ‘na objednávku’, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
– nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 
3. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne (viď I.)

 
4. Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predavajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad – faktúra, ktorá obsahuje jednotlivé položky zásielky s rozpisom cien a DPH. Faktúra je zároveň záručným listom tovaru na nej uvedenom. Záruka 24 mesiacov sa vzťahuje na poruchy nahrávky, nie na mechanické poškodenie nosičov. Reklamácie vybavujeme v súlade so znením Zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Prv, než nám zašlete tovar na reklamáciu nás kontaktujte (studionadej@casd.sk, tel. 02/4363 3181, mobil +421 902 306 747). Náklady na poštovné reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi znáša zákazník. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá. Reklamačná doba 30 dní začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).

 
5. Neprebraté zásielky

Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovolných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť kupujúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné). V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa bodu 2. „Storno objednávky zo strany kupujúceho“. V opakovaných prípadoch neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho si môže predávajúci nárokovať aj poplatok za oneskorenie platby za tovar.

 
6. Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na adrese studionadej@casd.sk spracuje náš zákaznícky team čo najskôr, najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia.

Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Tovar, ktorý ste si zakúpili na www.studionadej.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať ako balík – doporučenú zásielku (nie dobierka) na adresu ŠTÚDIO NÁDEJ, Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2, prípadne doručiť osobne. V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch

  • tovar nie je v pôvodnom balení (tovar bol rozbalený)
  • tovar je mechanicky poškodený

III. Bezpečnosť osobných údajov a ochrana súkromia

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 
Údaje o vašich nákupoch www.studionadej.sk

Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaistenu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a napokon slúžia i k vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.