Služby

  • nahrávanie a mastering hudobných a hudobno-slovných projektov, programov a relácií
  • dabing a simultánny preklad
  • videostrih
  • grafický design k uvedeným službám
  • kopírovanie

Kopírovanie

Ponúkame široké možnosti kopírovania a prepisov medzi rôznymi video a audio formátmi

  z média na médium
AUDIO MC MC, CD
CD MC, CD, MD, DAT
MD MC, CD, MD, DAT
DAT MC, CD, MD, DAT
VIDEO VHS VHS
S-VHS VHS, S-VHS, DVD
DV VHS, S-VHS, DV, DVD
DVD VHS, S-VHS, DV, DVD

poznámka: je možný zvukový prepis z DVD, DV, S-VHS, VHS na MC, CD, MD alebo DAT