Ako rozumieť príbehu Biblie (BT 2009)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Daniel Duda

Boh nechal napísať príbeh Biblie pre naše poučenie a zároveň nám chce pomôcť žiť náš príbeh tak, aby sa stal súčasťou veľkého biblického príbehu končiaceho v bránach nového Jeruzalema. Už na prvých stránkach Biblie sa dozvedáme, že Boh stvoril človeka a všetko okolo s jasným zámerom – tak, aby naviazal vzťah. A táto Božia snaha budovať a udržiavať spoločenstvo so svojím stvorenstvom a túžba, aby princíp vzťahov fungoval aj medzi ľuďmi, sa vinie celou Bibliou.

0391 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Keď spoločenstvo takmer zanikne v Egyptskom zajatí, Boh mocným spôsobom zasiahne a pod Sinajom sa z bývalých egyptských otrokov stane Boží ľud. V Novej zmluve pokračuje príbeh spoločenstva v Ježišom Kristom založenej kresťanskej cirkvi. Aj posledné stránky Biblie sú v harmónii s prvými, keď Boh zasľúbil, že obnoví spoločenstvo, ktoré človek stratil rozhodnutím ísť svojou cestou bez Boha.

prednášky

 
Úvod do problematiky (41')
 
Príbeh stvorenia (1) (34')
 
Príbeh stvorenia (2) (39')
 
Príbeh pádu (25')
 
Príbeh potopy (35')
 
Príbeh Abraháma (37')
 
Príbeh exodu (1) (27')
 
Príbeh exodu (2) (35')
 
Príbeh Sinaja (36')
 
Príbeh Jeruzalema (35')
 
Príbeh Babylona (1) (31')
 
Príbeh Babylona (2) (35')
 
Ako ďalej (22')
 
Príbeh Ježiša (1) (31')
 
Príbeh Ježiša (2) (27')
 
Príbeh cirkvi (42')

kázania

 
Podľa ktorého príbehu žijeme? (31')
 
Ježiš ide na druhú stranu (45')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (199MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 618 min.

Zdieľať tento produkt: