Biblia 8 – Listy a Zjavenie

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Pozývame vás k počúvaniu Božieho slova v podaní popredných slovenských hercov podľa najnovšieho slovenského ekumenického vydania.
Zjavenie 21,1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.

0163 (CD-ROM mp3) 5,90 €

 • List Rimanom (72′)
 • Prvý list Korinťanom (69′)
 • Druhý list Korinťanom (46′)
 • List Galaťanom (24′)
 • List Efezanom (23′)
 • List Filipanom (17′)
 • List Kolosanom (16′)
 • Prvý list Tesaloničanom (14′)
 • Druhý list Tesaloničanom (8′)
 • Prvý list Timotejovi (20′)
 • Druhý list Timotejovi (14′)
 • List Títovi (8′)
 • List Filemonovi (4′)
 • List Hebrejom (51′)
 • Jakubov list (18′)
 • Prvý Petrov list (20′)
 • Druhý Petrov list (13′)
 • Prvý Jánov list (20′)
 • Druhý Jánov list (3′)
 • Tretí Jánov list (3′)
 • Júdov list (6′)
 • Zjavenie Ján (87′)

celkový čas: 556 min.
 


Zdieľať tento produkt: