12

 

Biblia – celá séria

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Pozývame vás k počúvaniu Božieho slova v podaní popredných slovenských hercov podľa najnovšieho slovenského ekumenického vydania. Celá séria obsahuje všetkých 66 biblických kníh. Skoro 92 hodín počúvania na 8 CD-ROM (mp3) so zľavou až 24%.

0165 (8x CD-ROM mp3) 35,90 €

0165 (mp3 na stiahnutie) 10,00 €

Viac info…

Biblia – séria NZ

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Pozývame vás k počúvaniu Božieho slova v podaní popredných slovenských hercov podľa najnovšieho slovenského ekumenického vydania. Séria NZ obsahuje všetkých 27 novozmluvných kníh. Skoro 23 hodín počúvania na 2 CD-ROM (mp3) so zľavou až 23%.

0164 (2x CD-ROM mp3) 9,00 €

0164 (mp3 na stiahnutie) 4,00 €

Viac info…

Biblia – séria SZ

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Pozývame vás k počúvaniu Božieho slova v podaní popredných slovenských hercov podľa najnovšieho slovenského ekumenického vydania.
Séria SZ obsahuje všetkých 39 starozmluvných kníh. Skoro 70 hodín počúvania na 6 CD-ROM (mp3) so zľavou až 21%.

0442 (6x CD-ROM mp3) 27,90 €

0442 (mp3 na stiahnutie) 8,00 €

Viac info…

Biblia 1 – Mojžišove knihy

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Pozývame vás k počúvaniu Božieho slova v podaní popredných slovenských hercov podľa najnovšieho slovenského ekumenického vydania.
Genezis 1, 1.16b.17 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem… urobil aj hviezdy. Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem…

0101 (CD-ROM mp3) 5,90 €

Viac info…

Biblia 2 – Historické knihy I.

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Pozývame vás k počúvaniu Božieho slova v podaní popredných slovenských hercov podľa najnovšieho slovenského ekumenického vydania.
Prvá kniha kráľov 19, 11-12 Vyjdi a postav sa na vrchu pred Hospodinom! Práve tade prechádzal Hospodin. Strhol sa mohutný a prudký víchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním bralá. Hospodin však nebol vo víchre…. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest.

0102 (CD-ROM mp3) 5,90 €

Viac info…

Biblia 3 – Historické knihy II.

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Pozývame vás k počúvaniu Božieho slova v podaní popredných slovenských hercov podľa najnovšieho slovenského ekumenického vydania.
Prvá kniha kroník 16, 33-34 Nech plesajú všetky lesné stromy pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť.

0103 (CD-ROM mp3) 5,90 €

Viac info…

Biblia 4 – Múdroslovné knihy

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Pozývame vás k počúvaniu Božieho slova v podaní popredných slovenských hercov podľa najnovšieho slovenského ekumenického vydania.
Veľpieseň 2,11-13 Pozri, veď zima prešla, dážď ustal, odtiahol preč. Kvety sa zjavujú na zemi, čas spevu sa priblížil, aj hlas hrdličky počuť v našom kraji. Na figovníku rastú mladé plody a kvety viniča rozdávajú vôňu.

0104 (CD-ROM mp3) 5,90 €

Viac info…

Biblia 5 – Prorocké knihy I.

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Pozývame vás k počúvaniu Božieho slova v podaní popredných slovenských hercov podľa najnovšieho slovenského ekumenického vydania.
Izaiáš 51,15 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý víri more, takže sa vlny búria. Hospodin Zástupov je jeho meno.

0105 (CD-ROM mp3) 5,90 €

Viac info…

Biblia 6 – Prorocké knihy II.

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Pozývame vás k počúvaniu Božieho slova v podaní popredných slovenských hercov podľa najnovšieho slovenského ekumenického vydania.
Joel 2, 21-23 Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hospodin vykoná veľké veci. Nebojte sa, poľná zver, lebo stepné pastviny sa rozzelenajú, lebo stromy prinesú ovocie. Figovník a vinič vydajú bohatú úrodu. Synovia Siona, jasajte a tešte sa z Hospodina, svojho Boha, veď vám dá spásonosný dážď…

0106 (CD-ROM mp3) 5,90 €

Viac info…

Biblia 7 – Evanjeliá a Skutky

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Pozývame vás k počúvaniu Božieho slova v podaní popredných slovenských hercov podľa najnovšieho slovenského ekumenického vydania.
Matúš 9,37-38 Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

0162 (CD-ROM mp3) 5,90 €

Viac info…

12