Mnoho rúk, jedno poslanie (BT 2006)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

K. Badinský, S. Bielik, M. Grešová,
B. Kern, P. Čižniar, M. Veselý

Prednášajúci sa nechali inšpirovať výrokmi americkej spisovateľky E. G. Whiteovej o kresťanskej službe. O téme hovorili z rôznych pohľadov (mládež, ženy, rodiny, zbory i malé skupinky). Záznam prednášok z Biblického týždňa 2006 je vo formáte mp3 aj v písanej podobe s prezentáciami.

0288 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Nové zbory a skupinky (BT 2007)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Jan Pollok

Jan Pollok pochádza z Poľska. Po štúdiu teológie na univerzite so zameraním na cirkevné dejiny a misiu začal pracovať ako kazateľ v Poľsku. Od roku 2005 slúži ako kazateľ v poľskom zbore v Adelaide v Austrálii.
Záznam prednášok z Biblického týždňa 2007 je vo formáte mp3 aj v písanej podobe s prezentáciami a účastníckym manuálom.

0307 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Obraz Božej lásky

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Emílio Knechtle

Ako prežívať svoje kresťanstvo na začiatku tretieho tisícročia? Môžem ešte Bohu dôverovať? Mám nejakú istotu? Praktické prednášky človeka, ktorý prežil svoje vrcholy a pády môžu pomôcť aj tebe byť radostným kresťanom aj v utrpení. Interpretuje Vladimír Kohút.

0229 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Si pripravený?

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

záznam prednášok Lee Vendena

Aktuálna téma, výborný rečník a 13 motivačných prednášok zameraných na oživenie každodenného prežívania a prehlbovania vzťahu s Ježišom Kristom. Žiaden nový teologický prúd, ale dávno známe rady podané povzbudivo, prakticky a v sile Ducha Svätého. Takto žiť je krásna výzva!

(mp3 – iba online verzia – tento produkt sa už nepredáva)

Viac info…

Spiritualita & Duch Svätý (BT 2001+2004)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

K. Nowak, M. Kysilko, P. Roennfeldt

Záznam 22 prednášok kazateľov K. Nowaka a M. Kysilka o spiritualite z Biblického týždňa 2001. Záznam 20 prednášok evanjelistu P. Roennfeldta o Svätom Duchu z Biblického týždňa 2004.

0199 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Stvorenie podľa knihy Genesis (BT 2010)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Jiří Beneš

Prvých jedenásť kapitol Biblie patrí k najznámejším biblickým textom. Niet preto divu, že o príbehoch počiatku existuje toľko prapodivných výkladov. Jiří Beneš text prekladá a vykladá tak, že čitatelia sa stávajú priamymi účastníkmi diania. Jeho výklady sú vedené s citom pre existenciálnu situáciu dnešného človeka, takže poslucháč sa stáva jednou z postáv rozprávaného biblického príbehu. Biblický text tak neslúži na informovanie, ale človeka vnútorne formuje a privádza do vzťahu s Hospodinom.

0001 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Taký je Boh, ktorého uctievame (BT 2011)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

PhD. Richard M. Davidson
PhD. Jo Ann Davidson

PhD. Richard a Jo Ann Davidsonovci sú profesormi na katedre teológie na Andrewsovej univerzite v USA. Ako manželia sa úžasne dopĺňajú pri štúdiu jednej z najťažších a pritom dôležitých tém Biblie Taký je Boh, ktorého uctievame. Napriek teologicky náročnej téme sú ich prednášky veľmi praktické a živé. Záznam prednášok je vo formáte mp3.

0010 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

VEĽKÝ príbeh Biblie 2 (BT 2014)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Dr. Daniel Duda

Biblia je veľkým dramatickým príbehom, ktorý sa skladá zo 7 častí – dejstiev. Ak chceme pochopiť Bibliu a rozpoznať miesto, kde sa nachádzame, musíme čítať príbeh Biblie ako celok.“ Daniel Duda nadviazal na svoje prednášky z Biblického týždňa 2009. Základné biblické texty k danej téme spájal do širších súvislostí a viedol svojich poslucháčov k ochote nahradiť dávnejšie postoje „aktuálnou prítomnou pravdou“ prejavujúcou sa v praktickom živote. Záznam prednášok je vo formáte mp3.

0041 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Výklad knihy Daniel (BT 1996)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Jacques Doukhan


(mp3 – iba online verzia)

Viac info…