Detským srdiečkam

kategória: náučno-vzdelávacie

Katarína Kernová

Audio nahrávka obľúbenej knižnej série pre deti od 4 do 10 rokov. Na CD nájdete až 122 skutočných príbehov, ktoré každému dieťaťu rozžiaria očká a ukážu správny smer. Krátke poučné príbehy s láskou načítalo 10 popredných slovenských hercov pod vedením skúsenej rozhlasovej režisérky Rie Paldiovej. Venované všetkým dobrým rodičom a ich deťom.

0071 (CD-ROM mp3) 5,90 €

Viac info…

Evanjelium Jána (BT 1998+1999)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Dr. Daniel Duda

Dr. Daniel Duda je vedúcim katedry praktickej teológie na Newbold College v Anglicku. Jeho výklad Ev. Jána je zrozumiteľný, popretkávaný praktickými radami do života a preto vhodný pre súčasného človeka. Záznam prednášok z Biblických týždňov 1998 a 1999 je vo formáte mp3.

0160 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Evanjelium Jána (BT 2000+2003)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Dr. Daniel Duda

Dr. Daniel Duda je vedúcim katedry praktickej teológie na Newbold College v Anglicku. Jeho výklad Ev. Jána je zrozumiteľný, popretkávaný praktickými radami do života a preto vhodný pre súčasného človeka. Záznam prednášok z Biblických týždňov 2000 a 2003 je vo formáte mp3.

0161 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Evanjelium podľa Ezechiela (BT 2012)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

ThDr. Jiří Moskala

Kniha Ezechiel, plná tajomných scén a futuristických obrazov určite nepatrí medzi biblické texty jednouché na pochopenie a výklad. Jej posolstvo nielenže je v súlade s hlavnou líniou príbehu Biblie, ale ho aj unikátnym spôsobom dopĺňa. Aj meno proroka Ezechiela (Boh posilňuje) je poslom nádeje pre Izraelitov, ktorí práve prežili národnú katastrofu. Ich vedomie, že sú Bohom vyvolený národ zaniklo v ruinách jeruzalemského chrámu a do zajatia odchádzajú bez akejkoľvek vízie budúcnosti. Ezechiel ide s nimi a v ich tragédii im tlmočí posolstvo o tom, že Božia sláva, ktorá predtým napĺňala chrám, ide s nimi. Ale tu dobrá správa nekončí. Bohu sa veci nevymkli z rúk, naopak, už čoskoro chystá obnovu. A to isté živé Božie slovo, ktoré zaznelo topiacim sa Izraelitom, je pripravené zmeniť aj náš život. Záznam prednášok je vo formáte mp3.

0026 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Evanjelium podľa Jána (DVD)

kategória: náučno-vzdelávacie

Diváci hodnotia film Evanjelium podľa Jána ako najlepší z edície Visual Bible.
Už samotná predloha – biblický text – má niekoľko výnimočností. Život Ježiša Krista detailne zaznamenal jeho milovaný učeník Ján a možno práve preto patrí toto evanjelium k najobľúbenejším. Ján bol tak blízko pri Ježišovi, že sa mu podarilo podrobne zachytiť nielen jeho konanie, ale aj myšlienky, ktoré dodnes formujú náš svet a morálku. Záver Ježišovho života nie je vykreslený krutými naturalistickými scénami, ale prináša posolstvo lásky, dobra a zmierenia.
Vďaka vynikajúcim hereckým výkonom, dobrej réžii, hudbe so židovskými motívmi a veľkolepo pôsobiacej výprave tento film ponúka nielen silný umelecký zážitok, ale zároveň umožňuje „osobné stretnutie“ s Božím Synom a prostredníctvom neho aj s nebeským Otcom.
Dej filmu je verný biblickému záznamu a slovenský dabing je podľa katolíckeho prekladu Biblie.

0032 (DVD) 7,90 €

Viac info…

Evanjelium v posolstve malých prorokov (BT 2008)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Jiří Moskala

Posolstvo malých prorokov bolo pôvodne tlmočené ľuďom pred 2600 rokmi. Napriek tomu je v ňom ukryté VEĽKÉ EVANJELIUM aj pre dnešného človeka. A autorom tohoto posolstva je náš VEĽKÝ A MILUJÚCI BOH.
Záznam 23 prednášok profesora na Andrews Univeristy v USA, prednášaných počas Biblického týždňa 2008 je vo formáte mp3.

0316 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Genesis & Evanjelium (BT 2002+2005)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

L. Turner, J. Moskala

Záznam 28 prednášok L. Turnera, profesora na Newbold College v Anglicku, o knihe Genesis z Biblického týždňa 2002. Záznam 18 prednášok J. Moskalu, profesora na Andrews Univeristy v USA, o trojanjelskom posolstve z biblickej knihy Zjavenie prednášaných počas Biblického týždňa 2005.

0270 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Hrdinovia a géniovia

kategória: náučno-vzdelávacie

Veľké mená minulosti a súčasnosti nás priťahujú. Sledujeme stopy týchto osobností, zbierame ich múdre výroky, čítame o ich uvažovaní, mimoriadnych výkonoch a činoch, o dobe, v ktorej žili, a pýtame sa: Čo urobilo z týchto ľudí hrdinov a géniov? Aký význam mal ich život, akým vplyvom pôsobili na svojich súčasníkov a čo by mohli povedať dnes nám? V súčasnosti, keď ani rozmanitosť kultúrnych a spoločenských ponúk nedokáže naplniť vnútornú prázdnotu a nezmyselnosť nášho zhonu, je nanajvýš potrebné znovu sa vrátiť k hodnotám, ktoré dávajú zmysel životu človeka. Interpretácia: Ján Króner, Helena Geregová, Alfréd Swan.

0308 (CD-ROM mp3) 5,90 €

Viac info…

Ježišove príbehy

kategória: náučno-vzdelávacie

2-dielny animovaný film pre najmladšie deti zo série Jesus Bible Stories.
Ježišove príbehy zachytávajú dve významné obdobia v Jeho živote. V prvom diely sa pozrieme, čo predchádzalo Ježišovmu narodeniu. V druhom sa zameriame na Jeho život a službu pri Galilejskom jazere a dedinách blízko Nazareta. Deti sa môžu dozvedieť, ako si Ježiš vybral svojich učeníkov, ako uzdravoval chorých, ako nasýtil 5 000 ľudí a čo učí o Božom kráľovstve.
Slovenský dabing pod réžiou Evy Galandovej nahrali poprední slovenskí herci.

0127 (2-DVD) 5,20 €


Viac info…

Krása a zložitosť rodinného života (BT 2013)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

PhD. Elias Brasil de Souza

O vzťahoch sa dnes hovorí takmer všade. Život nás učí, že je veľmi neobvyklé, ak niekto neustále prežíva stabilné a zmysluplné vzťahy a práve preto po fungujúcich vzťahoch túžime všetci. Zvlášť to platí o vzťahoch v rodine. A práve o úskaliach ale i nových rozhodnutiach budovať krásne vzťahy je táto séria prednášok. Aj keď by sa niekomu mohlo zdať, že o vzťahoch už hádam vie všetko, systematické štúdium relevantných pohľadov na budovanie stabilných vzťahov ponúklo mimoriadne účinné a efektívne zhrnutie celej problematiky vo svetle Biblie. Záznam prednášok je vo formáte mp3.

0029 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…