Ako rozumieť príbehu Biblie (BT 2009)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Daniel Duda

Boh nechal napísať príbeh Biblie pre naše poučenie a zároveň nám chce pomôcť žiť náš príbeh tak, aby sa stal súčasťou veľkého biblického príbehu končiaceho v bránach nového Jeruzalema. Už na prvých stránkach Biblie sa dozvedáme, že Boh stvoril človeka a všetko okolo s jasným zámerom – tak, aby naviazal vzťah. A táto Božia snaha budovať a udržiavať spoločenstvo so svojím stvorenstvom a túžba, aby princíp vzťahov fungoval aj medzi ľuďmi, sa vinie celou Bibliou.

0391 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Cesta lásky

kategória: › Dráma vekov, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Ellen Gould Whiteová

Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je právom považovaná za vrcholný literárny prejav americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne ovplyvnila históriu ľudstva – Ježiša z Nazareta. Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša Krista oslovuje čitateľov svojou praktickou jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký duchovný zážitok. Je vydávaná v mnohých krajinách vo veľkých nákladoch a patrí medzi najrozšírenejšie diela o živote Ježiša z Nazareta

(iba online verzia)

Viac info…

Deň Pánov (BT 2015)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Dr. Ján Barna

Mnohí kresťania si v súvislosti s udalosťami posledných dní kladú otázku, kedy už skončia dejiny tejto Zeme a kedy konečne nastane Deň Pánov. A pritom s týmto pojmom spájajú len jedinú udalosť a tou je druhý príchod Ježiša Krista. Dr. Ján Barna vo svojich prednáškach vysvetľuje, že Deň Pánov zahŕňa okrem druhého príchodu aj ďalšie iné, dôležité udalosti. Biblia rieši problém hriechu nielen z pohľadu našej Zeme ale hovorí aj o tom, ako Boh obnoví súlad celého vesmíru bez toho, aby porušil princíp lásky, spravodlivosti a slobodnej vôle stvorených bytostí.

0100 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Evanjelium Jána (BT 1998+1999)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Dr. Daniel Duda

Dr. Daniel Duda je vedúcim katedry praktickej teológie na Newbold College v Anglicku. Jeho výklad Ev. Jána je zrozumiteľný, popretkávaný praktickými radami do života a preto vhodný pre súčasného človeka. Záznam prednášok z Biblických týždňov 1998 a 1999 je vo formáte mp3.

0160 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Evanjelium Jána (BT 2000+2003)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Dr. Daniel Duda

Dr. Daniel Duda je vedúcim katedry praktickej teológie na Newbold College v Anglicku. Jeho výklad Ev. Jána je zrozumiteľný, popretkávaný praktickými radami do života a preto vhodný pre súčasného človeka. Záznam prednášok z Biblických týždňov 2000 a 2003 je vo formáte mp3.

0161 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Evanjelium podľa Ezechiela (BT 2012)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

ThDr. Jiří Moskala

Kniha Ezechiel, plná tajomných scén a futuristických obrazov určite nepatrí medzi biblické texty jednouché na pochopenie a výklad. Jej posolstvo nielenže je v súlade s hlavnou líniou príbehu Biblie, ale ho aj unikátnym spôsobom dopĺňa. Aj meno proroka Ezechiela (Boh posilňuje) je poslom nádeje pre Izraelitov, ktorí práve prežili národnú katastrofu. Ich vedomie, že sú Bohom vyvolený národ zaniklo v ruinách jeruzalemského chrámu a do zajatia odchádzajú bez akejkoľvek vízie budúcnosti. Ezechiel ide s nimi a v ich tragédii im tlmočí posolstvo o tom, že Božia sláva, ktorá predtým napĺňala chrám, ide s nimi. Ale tu dobrá správa nekončí. Bohu sa veci nevymkli z rúk, naopak, už čoskoro chystá obnovu. A to isté živé Božie slovo, ktoré zaznelo topiacim sa Izraelitom, je pripravené zmeniť aj náš život. Záznam prednášok je vo formáte mp3.

0026 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Evanjelium v posolstve malých prorokov (BT 2008)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Jiří Moskala

Posolstvo malých prorokov bolo pôvodne tlmočené ľuďom pred 2600 rokmi. Napriek tomu je v ňom ukryté VEĽKÉ EVANJELIUM aj pre dnešného človeka. A autorom tohoto posolstva je náš VEĽKÝ A MILUJÚCI BOH.
Záznam 23 prednášok profesora na Andrews Univeristy v USA, prednášaných počas Biblického týždňa 2008 je vo formáte mp3.

0316 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Genesis & Evanjelium (BT 2002+2005)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

L. Turner, J. Moskala

Záznam 28 prednášok L. Turnera, profesora na Newbold College v Anglicku, o knihe Genesis z Biblického týždňa 2002. Záznam 18 prednášok J. Moskalu, profesora na Andrews Univeristy v USA, o trojanjelskom posolstve z biblickej knihy Zjavenie prednášaných počas Biblického týždňa 2005.

0270 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Krása a zložitosť rodinného života (BT 2013)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

PhD. Elias Brasil de Souza

O vzťahoch sa dnes hovorí takmer všade. Život nás učí, že je veľmi neobvyklé, ak niekto neustále prežíva stabilné a zmysluplné vzťahy a práve preto po fungujúcich vzťahoch túžime všetci. Zvlášť to platí o vzťahoch v rodine. A práve o úskaliach ale i nových rozhodnutiach budovať krásne vzťahy je táto séria prednášok. Aj keď by sa niekomu mohlo zdať, že o vzťahoch už hádam vie všetko, systematické štúdium relevantných pohľadov na budovanie stabilných vzťahov ponúklo mimoriadne účinné a efektívne zhrnutie celej problematiky vo svetle Biblie. Záznam prednášok je vo formáte mp3.

0029 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…