Kresťanské správcovstvo

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Benjamin Maxson

Prednášky pod názvom „Kresťanské správcovstvo“, ktoré predniesol Benjamin Maxson pri príležitosti evanjelizácie NET 2000 v Rumunsku, si môžete vypočuť prostredníctvom tohto disku. Spoznajte nový pohľad na správcovstvo, ktoré sa zďaleka netýka len financií, ale aj nášho hospodárenia so vzťahmi, darmi a v neposlednom rade i časom, ktorý je stále vzácnejší a vzácnejší.

0098 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Mnoho rúk, jedno poslanie (BT 2006)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

K. Badinský, S. Bielik, M. Grešová,
B. Kern, P. Čižniar, M. Veselý

Prednášajúci sa nechali inšpirovať výrokmi americkej spisovateľky E. G. Whiteovej o kresťanskej službe. O téme hovorili z rôznych pohľadov (mládež, ženy, rodiny, zbory i malé skupinky). Záznam prednášok z Biblického týždňa 2006 je vo formáte mp3 aj v písanej podobe s prezentáciami.

0288 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Na úsvite dejín

kategória: › Dráma vekov, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Ellen Gould Whiteová

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa odohrali na úsvite ľudských dejín pred niekoľko tisíc rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov medzi dobrom a zlom, láskou a nenávisťou, vernosťou a zradou, pomstou či odpustením.

(iba online verzia)

Viac info…

Nové zbory a skupinky (BT 2007)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Jan Pollok

Jan Pollok pochádza z Poľska. Po štúdiu teológie na univerzite so zameraním na cirkevné dejiny a misiu začal pracovať ako kazateľ v Poľsku. Od roku 2005 slúži ako kazateľ v poľskom zbore v Adelaide v Austrálii.
Záznam prednášok z Biblického týždňa 2007 je vo formáte mp3 aj v písanej podobe s prezentáciami a účastníckym manuálom.

0307 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Obraz Božej lásky

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Emílio Knechtle

Ako prežívať svoje kresťanstvo na začiatku tretieho tisícročia? Môžem ešte Bohu dôverovať? Mám nejakú istotu? Praktické prednášky človeka, ktorý prežil svoje vrcholy a pády môžu pomôcť aj tebe byť radostným kresťanom aj v utrpení. Interpretuje Vladimír Kohút.

0229 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Poslovia nádeje

kategória: › Dráma vekov, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Ellen Gould Whiteová

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol…) i mnohí ďalší, ktorí stáli na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých najkritickejších okamihoch nestratili nádej, že ich prehra v skutočnosti znamená víťazstvo.

(iba online verzia)

Viac info…

Si pripravený?

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

záznam prednášok Lee Vendena

Aktuálna téma, výborný rečník a 13 motivačných prednášok zameraných na oživenie každodenného prežívania a prehlbovania vzťahu s Ježišom Kristom. Žiaden nový teologický prúd, ale dávno známe rady podané povzbudivo, prakticky a v sile Ducha Svätého. Takto žiť je krásna výzva!

(mp3 – iba online verzia – tento produkt sa už nepredáva)

Viac info…

Spiritualita & Duch Svätý (BT 2001+2004)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

K. Nowak, M. Kysilko, P. Roennfeldt

Záznam 22 prednášok kazateľov K. Nowaka a M. Kysilka o spiritualite z Biblického týždňa 2001. Záznam 20 prednášok evanjelistu P. Roennfeldta o Svätom Duchu z Biblického týždňa 2004.

0199 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Stvorenie podľa knihy Genesis (BT 2010)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Jiří Beneš

Prvých jedenásť kapitol Biblie patrí k najznámejším biblickým textom. Niet preto divu, že o príbehoch počiatku existuje toľko prapodivných výkladov. Jiří Beneš text prekladá a vykladá tak, že čitatelia sa stávajú priamymi účastníkmi diania. Jeho výklady sú vedené s citom pre existenciálnu situáciu dnešného človeka, takže poslucháč sa stáva jednou z postáv rozprávaného biblického príbehu. Biblický text tak neslúži na informovanie, ale človeka vnútorne formuje a privádza do vzťahu s Hospodinom.

0001 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Taký je Boh, ktorého uctievame (BT 2011)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

PhD. Richard M. Davidson
PhD. Jo Ann Davidson

PhD. Richard a Jo Ann Davidsonovci sú profesormi na katedre teológie na Andrewsovej univerzite v USA. Ako manželia sa úžasne dopĺňajú pri štúdiu jednej z najťažších a pritom dôležitých tém Biblie Taký je Boh, ktorého uctievame. Napriek teologicky náročnej téme sú ich prednášky veľmi praktické a živé. Záznam prednášok je vo formáte mp3.

0010 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…