VEĽKÝ príbeh Biblie 2 (BT 2014)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Dr. Daniel Duda

Biblia je veľkým dramatickým príbehom, ktorý sa skladá zo 7 častí – dejstiev. Ak chceme pochopiť Bibliu a rozpoznať miesto, kde sa nachádzame, musíme čítať príbeh Biblie ako celok.“ Daniel Duda nadviazal na svoje prednášky z Biblického týždňa 2009. Základné biblické texty k danej téme spájal do širších súvislostí a viedol svojich poslucháčov k ochote nahradiť dávnejšie postoje „aktuálnou prítomnou pravdou“ prejavujúcou sa v praktickom živote. Záznam prednášok je vo formáte mp3.

0041 (CD-ROM mp3) 2,00 €

Viac info…

Výklad knihy Daniel (BT 1996)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Jacques Doukhan


(mp3 – iba online verzia)

Viac info…