Deň Pánov (BT 2015)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Dr. Ján Barna

Mnohí kresťania si v súvislosti s udalosťami posledných dní kladú otázku, kedy už skončia dejiny tejto Zeme a kedy konečne nastane Deň Pánov. A pritom s týmto pojmom spájajú len jedinú udalosť a tou je druhý príchod Ježiša Krista. Dr. Ján Barna vo svojich prednáškach vysvetľuje, že Deň Pánov zahŕňa okrem druhého príchodu aj ďalšie iné, dôležité udalosti. Biblia rieši problém hriechu nielen z pohľadu našej Zeme ale hovorí aj o tom, ako Boh obnoví súlad celého vesmíru bez toho, aby porušil princíp lásky, spravodlivosti a slobodnej vôle stvorených bytostí.

0100 (CD-ROM mp3) 2,00 €

 
Dr. Ján Barna sa narodil v r. 1973 v Revúcej. Po absolvovaní Teologického seminára v Sázave v r. 1998 pôsobil ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Poproči a Košiciach. V r. 2009 obhájil doktorát zo systematickej teológie pod vedením svetovo uznávaného teológa Novej zmluvy, Davida Wenhama na Trinity College, University of Bristol vo Veľkej Británii. Od r. 2002 prednáša systematickú a biblickú teológiu na Newbold College of Higher Education v Anglicku. S manželkou Ivanou majú dcéru Dominiku.

prednášky

 
1. Čo je deň Pánov? (44)
 
2. Deň Pánov v cirkvi (38)
 
3. Deň Pánov v biblickom príbehu (54)
 
4. Predadventný súd v Biblii 1. (30)
 
5. Súd nad predpotopným svetom a Sodomou (40)
 
6. Predadventný súd v Biblii 2. (42)
 
7. Čas predadventného súdu (41)
 
8. Kritéria spravodlivosti na súde (29)
 
9. Súd nad kanaánskymi národmi (50)
 
10. Súd a ospravedlnenie v liste Rimanom 1. (50)
 
11. Súd a ospravedlnenie v liste Rimanom 2. (43)
 
12. Koniec doby milosti 1. (24)
 
13. Súd nad Izraelom (42)
 
14. Koniec doby milosti 2. (46)
 
15. Koniec doby milosti 3. (21)
 
16. Druhý príchod Ježiša Krista 1. (26)
 
17. Druhý príchod Ježiša Krista 2. (44)
 
18. E.Whiteová a dokonalosť v poslednej dobe (42)
 
19. Mileniálny súd (57)
 
20. Tretí príchod Ježiša Krista a exekutívny súd (51)
 
21. Súd nad Cirkvou adventistov (29)
 
22. Zhrnutie (11)

zamyslenia

 
J.Barna / Pravý domov, konečne! (41)
 
M.Pavlík / Milosrdnejší ako jeho prorok (21)

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (315MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 951 min.
 

Zdieľať tento produkt: