Evanjelium Jána (BT 1998+1999)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Dr. Daniel Duda

Dr. Daniel Duda je vedúcim katedry praktickej teológie na Newbold College v Anglicku. Jeho výklad Ev. Jána je zrozumiteľný, popretkávaný praktickými radami do života a preto vhodný pre súčasného človeka. Záznam prednášok z Biblických týždňov 1998 a 1999 je vo formáte mp3.

0160 (CD-ROM mp3) 2,00 €

BT1998: D. Duda – Evanjelium Jána

prednášky

 
Ev. Jána 1. kapitola (1a) (30')
 
Ev. Jána 1. kapitola (1b) (26')
 
Ev. Jána 1. kapitola (2a) (23')
 
Ev. Jána 1. kapitola (2b) (17')
 
Ev. Jána 2. kapitola (1a) (30')
 
Ev. Jána 2. kapitola (1b) (28')
 
Ev. Jána 2. kapitola (2a) (22')
 
Ev. Jána 2. kapitola (2b) (11')
 
Ev. Jána 3. kapitola (1) (45')
 
Ev. Jána 3. kapitola (2) (39')
 
Ev. Jána 4. kapitola (1) (45')
 
Ev. Jána 4. kapitola (2) (37')
 
Ev. Jána 5. kapitola (1) (28')
 
Ev. Jána 5. kapitola (2) (23')

kázania

 
Zázraky v Ev. Jána (1) (38')
 
Zázraky v Ev. Jána (2) (34')
 
Zázraky v Ev. Jána (3) (31')
 
Zázraky v Ev. Jána (4) (31')
 
Zázraky v Ev. Jána (5) (28')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (1MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 577 min.

 
 

BT1999: D. Duda – Evanjelium Jána

prednášky

 
Ev. Jána 6. kapitola (1) (42')
 
Ev. Jána 6. kapitola (2a) (43')
 
Ev. Jána 6. kapitola (2b) (30')
 
Ev. Jána 7. kapitola (1) (41')
 
Ev. Jána 7. kapitola (2) (25')
 
Ev. Jána 8. kapitola (1) (35')
 
Ev. Jána 8. kapitola (2a) (42')
 
Ev. Jána 8. kapitola (2b) (34')
 
Ev. Jána 9. kapitola (1) (27')
 
Ev. Jána 9. kapitola (2) (28')
 
Ev. Jána 10. kapitola (1) (22')
 
Ev. Jána 10. kapitola (2) (8')
 
Ev. Jána 15. kapitola (1) (28')
 
Ev. Jána 15. kapitola (2) (26')
 
Odpovede na otázky (34')

kázania

 
Boh ťa miluje (51')
 
Láska a služba (24')
 
Láska a pozornosť (32')
 
Láska a nová príležitosť (33')
 
Búrky života (40')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (1MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 657 min.

Zdieľať tento produkt: