Evanjelium Jána (BT 2000+2003)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Dr. Daniel Duda

Dr. Daniel Duda je vedúcim katedry praktickej teológie na Newbold College v Anglicku. Jeho výklad Ev. Jána je zrozumiteľný, popretkávaný praktickými radami do života a preto vhodný pre súčasného človeka. Záznam prednášok z Biblických týždňov 2000 a 2003 je vo formáte mp3.

0161 (CD-ROM mp3) 2,00 €

BT2000: D. Duda – Evanjelium Jána

prednášky

 
Ev. Jána 10. kapitola (1) (26')
 
Ev. Jána 10. kapitola (2) (34')
 
Ev. Jána 10. kapitola (3) (39')
 
Ev. Jána 11. kapitola (1) (30')
 
Ev. Jána 11. kapitola (2) (39')
 
Ev. Jána 12. kapitola (1) (27')
 
Ev. Jána 12. kapitola (2) (43')
 
Ev. Jána 12. kapitola (3) (22')
 
Ev. Jána 13. kapitola (1a) (29')
 
Ev. Jána 13. kapitola (1b) (24')
 
Ev. Jána 13. kapitola (2) (39')
 
Ev. Jána 14. kapitola (1) (45')
 
Ev. Jána 14. kapitola (2) (31')
 
Ev. Jána 14. kapitola (3) (19')
 
Ev. Jána 15. kapitola (1) (42')
 
Ev. Jána 15. kapitola (2) (48')

kázania

 
Ježiš a jeho cirkev (1) (27')
 
Ježiš a jeho cirkev (2) (22')
 
Volám sa Šimon Peter (20')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (1MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 617 min.

 
 

BT2003: D. Duda – Evanjelium Jána

prednášky

 
Ev. Jána zopakovanie (24')
 
Ev. Jána 15. kapitola (3) (16')
 
Ev. Jána 15. kapitola (4) (27')
 
Ev. Jána 16. kapitola (1) (32')
 
Ev. Jána 16. kapitola (2a) (31')
 
Ev. Jána 16. kapitola (2b) (32')
 
Ev. Jána 16. kapitola (3a) (32')
 
Ev. Jána 16. kapitola (3b) (32')
 
Ev. Jána 17. kapitola (1a) (43')
 
Ev. Jána 17. kapitola (1b) (23')
 
Ev. Jána 17. kapitola (2) (25')
 
Ev. Jána 18. kapitola (1) (45')
 
Ev. Jána 18. kapitola (2a) (30')
 
Ev. Jána 18. kapitola (2b) (38')
 
Ev. Jána 19. kapitola (a) (33')
 
Ev. Jána 19. kapitola (b) (38')

kázania

 
Môžem mať istotu spasenia? (41')
 
Môžem mať istotu odpustenia? (48')
 
Môžem mať istotu na súde? (52')
 
Čo je hriech proti Svätému Duchu? (45')
 
Kto predstavuje 144 000? (42')
 
Ev. Jána 21. kapitola (23')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (1MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 763 min.

Zdieľať tento produkt: