Evanjelium podľa Ezechiela (BT 2012)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

ThDr. Jiří Moskala

Kniha Ezechiel, plná tajomných scén a futuristických obrazov určite nepatrí medzi biblické texty jednouché na pochopenie a výklad. Jej posolstvo nielenže je v súlade s hlavnou líniou príbehu Biblie, ale ho aj unikátnym spôsobom dopĺňa. Aj meno proroka Ezechiela (Boh posilňuje) je poslom nádeje pre Izraelitov, ktorí práve prežili národnú katastrofu. Ich vedomie, že sú Bohom vyvolený národ zaniklo v ruinách jeruzalemského chrámu a do zajatia odchádzajú bez akejkoľvek vízie budúcnosti. Ezechiel ide s nimi a v ich tragédii im tlmočí posolstvo o tom, že Božia sláva, ktorá predtým napĺňala chrám, ide s nimi. Ale tu dobrá správa nekončí. Bohu sa veci nevymkli z rúk, naopak, už čoskoro chystá obnovu. A to isté živé Božie slovo, ktoré zaznelo topiacim sa Izraelitom, je pripravené zmeniť aj náš život. Záznam prednášok je vo formáte mp3.

0026 (CD-ROM mp3) 2,00 €

 
ThDr. Jiří Moskala je profesorom výkladu Starej Zmluvy a zároveň vedúcim katedry Starej Zmluvy na Andrewsovej univerzite. Je autorom dvoch doktorantských prác (Bohoslovecká fakulta Praha: Kniha Daniel a Makabejská téza, Andrews University: Čisté a nečisté v 11. kapitole knihy Levitikus) a množstva článkov a odborných publikácií. Je tiež členom niekoľkých teologických spoločností a podieľal sa aj na archeologickom výskume v Jordánsku. Jiří Moskala je ženatý a s manželkou Evou majú päť detí.

prednášky

 
1. Úvod (27')
 
2. Literárna štruktúra (48')
 
3. Prehľad celej knihy (52')
 
4. Súvislosť s knihou Zjavenie (39')
 
5. Videnie o Božej sláve (28')
 
6. Prorokovo povolanie (42')
 
7. Odsudenie modloslužby v chráme (49')
 
8. Božie opustenie a návrat do svätyne (32')
 
9. Súd ako nástroj spasenia (37')
 
10. Hrané posolstvá (38')
 
11. Ezechielove podobenstvá (44')
 
12. Osobná zodpovednosť a dejiny národa (53')
 
13. Čo je dnes modloslužba? (58')
 
14. Vznik hriechu a pád cheruba (32')
 
15. Proroctvo o Gógovi a Magógovi (56')
 
16. Videnie o novom chráme a meste (41')

zamyslenia

 
M. Pavlík / A žiadal si vidieť Ježiša (32')
 
J. Moskala / Božie úžasné víťazstvo (62')
 
K. Badinský / Modlitba Anny (34')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (168MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 812 min.
 

Zdieľať tento produkt: