Evanjelium v posolstve malých prorokov (BT 2008)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Jiří Moskala

Posolstvo malých prorokov bolo pôvodne tlmočené ľuďom pred 2600 rokmi. Napriek tomu je v ňom ukryté VEĽKÉ EVANJELIUM aj pre dnešného človeka. A autorom tohoto posolstva je náš VEĽKÝ A MILUJÚCI BOH.
Záznam 23 prednášok profesora na Andrews Univeristy v USA, prednášaných počas Biblického týždňa 2008 je vo formáte mp3.

0316 (CD-ROM mp3) 2,00 €

prednášky

 
Úvod - Obráťte sa ku mne (26')
 
Kto je prorok (38')
 
Joel - Hospodin je Boh (1) (51')
 
Joel - Hospodin je Boh (2) (12')
 
Jonáš - Spasenie je od Hospodina (1) (44')
 
Jonáš - Spasenie je od Hospodina (2) (35')
 
Jonáš - Spasenie je od Hospodina (3) (20')
 
Amos - Hľadajte Hospodina (1) (18')
 
Amos - Hľadajte Hospodina (2) (29')
 
Amos - Hľadajte Hospodina (3) (46')
 
Amos - Hľadajte Hospodina (4) (23')
 
Ozeáš - Hospodin vyslobodí (1) (23')
 
Ozeáš - Hospodin vyslobodí (2) (42')
 
Micheáš - Kto je ako Hospodin (1) (29')
 
Micheáš - Kto je ako Hospodin (2) (44')
 
Sofoniáš - Hospodin ukrýva (41')
 
Nahum - Potešujúci (Hospodinom) (26')
 
Habakuk - Objímajúci (Hospodina) (22')
 
Abdiáš - Hospodinov sluha (7')
 
Aggeus - Sviatok (Hospodinov) (36')
 
Zachariáš - Hospodin pamätá (58')
 
Malachiáš - Môj (Hospodinov) posol (52')
 
Hospodin - náš Sudca (28')

hostia

 
Milenko Vučetič, Dragan Rakič, Vladimír Havran - Správy z Vojvodiny (74')
 
Milan Moskala - Správy z Bangladéša (50')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (93MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 887 min.

Zdieľať tento produkt: