Exodus

kategória: hudobné

pôvodný slovenský muzikál

Piesne z úspešného kresťanského muzikálu prinášajú posolstvo o Bohu, ktorý vyviedol svoj ľud z otroctva v Egypte. Ten istý Boh aj dnes oslobodzuje z „otroctva“ egoizmu a pomstychtivosti, neistoty a strachu z budúcnosti. Dôvera a spoľahnutie sa na Boha v čase „púšte“ i blahobytu je to, čo dáva slobodu.

0287 (CD) 8,30 €

 1. Izaiáš
 2. Kam ísť
 3. Odíď, Mojžiš
 4. Príď, dlho čakané zasľúbenie
 5. Spev ľudu
 6. Baránok
 7. Spev kráľovnej
 8. Cesta morom
 9. Manna
 10. Daj nám piť
 11. Voda zo skaly
 12. Svieť na nás
 13. Sion
 14. Medený had
 15. Je tu tá správa

celkový čas: 50 min.

Zdieľať tento produkt: