Genesis & Evanjelium (BT 2002+2005)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

L. Turner, J. Moskala

Záznam 28 prednášok L. Turnera, profesora na Newbold College v Anglicku, o knihe Genesis z Biblického týždňa 2002. Záznam 18 prednášok J. Moskalu, profesora na Andrews Univeristy v USA, o trojanjelskom posolstve z biblickej knihy Zjavenie prednášaných počas Biblického týždňa 2005.

0270 (CD-ROM mp3) 2,00 €

BT2002: L. Turner – Kniha Genesis

prednášky

 
Genesis 1. kapitola (1) (27')
 
Genesis 1. kapitola (2) (15')
 
Genesis 1. kapitola (3) (17')
 
Genesis 1. kapitola (4) (16')
 
Genesis 1. kapitola (5) (19')
 
Genesis 1. kapitola (6) (13')
 
Genesis 1. kapitola (7) (18')
 
Genesis 2. kapitola (25')
 
Genesis 3. kapitola (1) (14')
 
Genesis 3. kapitola (2) (16')
 
Genesis 3. kapitola (3) (14')
 
Genesis 3. kapitola (4) (24')
 
Genesis 4. kapitola (1) (9')
 
Genesis 4. kapitola (2) (18')
 
Genesis 6.-9. kapitola (1) (24')
 
Genesis 6.-9. kapitola (2) (25')
 
Genesis 11. kapitola (1) (8')
 
Genesis 11. kapitola (2) (14')
 
Genesis 1.-11. kapitola - zhrnutie (13')
 
Význam rodokmeňov v Genesis (1) (29')
 
Význam rodokmeňov v Genesis (2) (29')
 
Kráľovstvo vytrvalosti (25')
 
Malé a skryté kráľovstvo (28')
 
Nečakané kráľovstvo (28')
 
Pomalé a trpezlivé kráľovstvo (31')
 
Vrcholiace kráľovstvo (27')

kázania

 
Matúš a Šimon (31')
 
Nevedel (33')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (1MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 606 min.

 
 

BT2005: J. Moskala – Evanjelium podľa Ježiša

prednášky

 
Evanjelium (1) (42')
 
Evanjelium (2) (33')
 
Evanjelium (3) (44')
 
Evanjelium (4) (44')
 
Evanjelium (5) (45')
 
Evanjelium (6) (45')
 
Evanjelium (7) (45')
 
Evanjelium (8) (45')
 
Evanjelium (9) (39')
 
Evanjelium (10) (39')
 
Evanjelium (11) (44')
 
Evanjelium (12) (44')
 
Evanjelium (13) (44')
 
Evanjelium (14) (44')
 
Evanjelium (15) (45')

kázania

 
Evanjelium podľa Jonáša (53')
 
Evanjelium podľa Jóba (51')
 
Nevzdávajme to (Karol Badinský) (25')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (1MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 777 min.

Zdieľať tento produkt: