Nová zmluva

kategória: › Biblia, náučno-vzdelávacie

Slovenský ekumenický preklad

Pozývame vás k počúvaniu Božieho Slova v podaní popredných slovenských hercov. Niektoré scény sú zdramatizované, atmosféru dotvára pôsobivá hudba, ale slová ostávajú nezmenené. Môžete prežiť nielen krásny umelecký zážitok, ale živé Božie slovo sa dotkne vášho srdca a zmení vašu myseľ.

0013 (CD-ROM mp3) 6,90 €

 • Evanjelium podľa Matúša (158′)
 • Evanjelium podľa Marka (98′)
 • Evanjelium podľa Lukáša (163′)
 • Evanjelium podľa Jána (131′)
 • Skutky apoštolov (154′)
 • List apoštola Pavla Rimanom (70′)
 • 1. List apoštola Pavla Korinťanom (68′)
 • 2. List apoštola Pavla Korinťanom (42′)
 • List apoštola Pavla Galaťanom (22′)
 • List apoštola Pavla Efezanom (21′)
 • List apoštola Pavla Filipanom (16′)
 • List apoštola Pavla Kolosanom (14′)
 • 1. List apoštola Pavla Tesaloničanom (13′)
 • 2. List apoštola Pavla Tesaloničanom (7′)
 • 1. List apoštola Pavla Timotejovi (18′)
 • 2. List apoštola Pavla Timotejovi (13′)
 • List apoštola Pavla Títovi (8′)
 • List apoštola Pavla Filemonovi (3′)
 • List apoštola Pavla Hebrejom (43′)
 • Jakubov list (17′)
 • 1. Petrov list (21′)
 • 2. Petrov list (13′)
 • 1. Jánov list (17′)
 • 2. Jánov list (2′)
 • 3. Jánov list (2′)
 • Júdov list (5′)
 • Zjavenie Jána (81′)

celkový čas: 1220 min.
 

Zdieľať tento produkt: