Obraz Božej lásky

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Emílio Knechtle

Ako prežívať svoje kresťanstvo na začiatku tretieho tisícročia? Môžem ešte Bohu dôverovať? Mám nejakú istotu? Praktické prednášky človeka, ktorý prežil svoje vrcholy a pády môžu pomôcť aj tebe byť radostným kresťanom aj v utrpení. Interpretuje Vladimír Kohút.

0229 (CD-ROM mp3) 2,00 €

evanjelizačné prednášky

 
Obraz Božej lásky (90')
 
Z Edenu do Edenu (93')
 
Milovať znamená trpieť (85')
 
Fakľa a trúba (78')
 
Invázia Božej lásky (72')

kázania

 
Môžeme Bohu dôverovať? (63')
 
Spravodlivosť pripočítaná a udelená (63')
 
Cieľ Božieho stvorenia (59')
 
Istota spasenia (56')
 
Dva poklady (53')
 
Tri kríže (29')
 
Pohanenie kríža (44')
 
Dva Božie dary z raja (40')
 
Ultimátum Laodicei (42')
 
Kto je ten štvrtý muž? (32')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 906 min.

Zdieľať tento produkt: