Rachel Hyman v Bratislave

kategória: hudobné

koncert

Rachel Hyman sa narodila v USA v židovskej ortodoxnej rodine. Boh ju však pred niekoľkými rokmi oslovil a ona prijala Ježiša Krista. Túto svoju radosť vyjadruje v tradičných židovských, ale aj v kresťanských piesňach. Na DVD je okrem 9 piesní, aj jej príbeh obrátenia.

0021 (DVD) 5,90 €

 1. Lamb of God (Baránok Boží)
 2. Moses Rejoice (Mojžišov radostný spev)
 3. Beloved of My Soul (Z duše ťa milujem)
 4. You Shall Love the God… (Miluješ Hospodina…)
 5. He Is My Defence (On je mojím štítom)
 6. Dona, Dona (Hospodin, Hospodin)
 7. My God (Môj Bože!)
 8. In Your Sanctuary (V tvojom chráme)
 9. Blessed Is the Man With the Vision (Požehaný je ten, kto vidí)
   
  + osobný príbeh speváčky

celkový čas: 98 min.
 

Zdieľať tento produkt: