Spiritualita & Duch Svätý (BT 2001+2004)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

K. Nowak, M. Kysilko, P. Roennfeldt

Záznam 22 prednášok kazateľov K. Nowaka a M. Kysilka o spiritualite z Biblického týždňa 2001. Záznam 20 prednášok evanjelistu P. Roennfeldta o Svätom Duchu z Biblického týždňa 2004.

0199 (CD-ROM mp3) 2,00 €

BT2001: K. Nowak & M. Kysilko – Spiritualita

prednášky

 
Narodenie z Ducha (22')
 
Chodenie s Bohom (29')
 
Duchovné disciplíny (1) (23')
 
Duchovné disciplíny (2) (14')
 
Samota - ticho (1) (30')
 
Samota - ticho (2) (21')
 
Svet okolo nás (1) (43')
 
Svet okolo nás (2) (23')
 
Meditácia (1) (28')
 
Meditácia (2) (28')
 
Štúdium Biblie (20')
 
Metódy štúdia Biblie (34')
 
Premena mysli mocou slova (26')
 
Modlitba (32')
 
Prax modlitby (25')
 
Vyznanie (36')
 
Pôst (18')
 
Jednoduchosť (38')
 
Vedenie Bohom (35')
 
Poddanosť (21')
 
Služba (29')
 
Bohoslužba (32')
 
Oslava Boha (31')

kázania

 
M. Kysilko - Vďačnosť (piatok večer) (12')
 
K. Nowak - Náš postoj k svetu (29')
 
Podobenstvo o márnotratnom synovi (23')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (1MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 717 min.

 
 

BT2004: P. Roennfeldt – Duch Svätý

 
Spoznaj Sv. Ducha (28')
 
Sv. Duch - zvláštna osoba (43')
 
Sv. Duch - záchranca (44')
 
Sv. Duch - prítomný v nás (29')
 
Prekvapenie z prítomnosti Sv. Ducha (40')
 
Krst Sv. Duchom (45')
 
Praktická dôležitosť malých skupín (44')
 
Akú zmenu spôsobuje krst Sv. Duchom (52')
 
Modlitba v Duchu (45')
 
Pane, nauč nás modliť sa (33')
 
Modlitebný rozhovor s Bohom (50')
 
Duch Eliáša u prvých adventistov (48')
 
Charizmatické prejavy u prvých adventistov (41')
 
Podstata hovorenia jazykmi (40')
 
Pavlove rady pre bohoslužobný poriadok (43')
 
Ako objavíme náš duchovný dar (15')
 
Varovanie pred neodpustitelným hriechom (43')
 
Sv. Duch - Božia pečať (37')
 
Život a istota v Sv. Duchu (43')
 
Posledná Ježišova rada (19')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (1MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 794 min.

Zdieľať tento produkt: