Stvorenie podľa knihy Genesis (BT 2010)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Jiří Beneš

Prvých jedenásť kapitol Biblie patrí k najznámejším biblickým textom. Niet preto divu, že o príbehoch počiatku existuje toľko prapodivných výkladov. Jiří Beneš text prekladá a vykladá tak, že čitatelia sa stávajú priamymi účastníkmi diania. Jeho výklady sú vedené s citom pre existenciálnu situáciu dnešného človeka, takže poslucháč sa stáva jednou z postáv rozprávaného biblického príbehu. Biblický text tak neslúži na informovanie, ale človeka vnútorne formuje a privádza do vzťahu s Hospodinom.

0001 (CD-ROM mp3) 2,00 €

 
ThDr. Jiři Beneš je vedúcim katedry biblistiky na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Absolvoval Komenského evanjelickú bohosloveckú fakultu. Potom pracoval ako učiteľ a neskôr ako kazateľ. Od roku 1993 učí na Teologickom seminári Cirkvi adventistov s.d. v Sázave. V roku 1997 obhájil dizertačnú prácu a promoval v obore teológie a exegézy SZ na Evanjelickej teologickej fakulte UK v Prahe. Odvtedy pripravuje pravidelné programy pre Český rozhlas. Profesijne sa zaoberá výkladom starozákonných textov. Bibliografia: Poutní písně (spolu s J. Hellerom), V moci slova (postila), Ozveny Izajášova volání, Dvanáctka (úvod do malých prorokov), Desítka (výklad Desatora), Pradějiny.

prednášky (J. Beneš)

 
Úvod ku správe o stvorení (39')
 
Alternatívne správy o stvorení (49')
 
Štruktúra prvej správy o stvorení (36')
 
1. stvoriteľský deň (43')
 
2.-4. stvoriteľský deň (40')
 
4.-5. stvoriteľský deň (30')
 
6. stvoriteľský deň (1) (47')
 
6. stvoriteľský deň (2) (27')
 
6.-7. stvoriteľský deň (28')
 
Druhá správa o stvorení (2. kapitola) (1) (46')
 
Druhá správa o stvorení (2. kapitola) (2) (32')
 
Zlyhanie človeka (3. kapitola) (1) (45')
 
Zlyhanie človeka (3. kapitola) (2) (50')
 
Zlyhanie človeka (3. kapitola) (3) (31')
 
Príbeh Kaina a Ábela (41')

zamyslenia (M. Pavlík)

 
Ostávame pútnikmi (24')
 
Kto si? (23')
 
Pane, nemám človeka (16')
 
Skúška Božieho Syna (Matúš 4. kapitola) (29')
 
Vaša námaha nie je márna v Pánovi (Nehemiáš 9. kapitola) (24')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (14MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 712 min.

Zdieľať tento produkt: