Taký je Boh, ktorého uctievame (BT 2011)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

PhD. Richard M. Davidson
PhD. Jo Ann Davidson

PhD. Richard a Jo Ann Davidsonovci sú profesormi na katedre teológie na Andrewsovej univerzite v USA. Ako manželia sa úžasne dopĺňajú pri štúdiu jednej z najťažších a pritom dôležitých tém Biblie Taký je Boh, ktorého uctievame. Napriek teologicky náročnej téme sú ich prednášky veľmi praktické a živé. Záznam prednášok je vo formáte mp3.

0010 (CD-ROM mp3) 2,00 €

 
PhD. Richard M. Davidson je autorom mnohých článkov a teologických publikácií. Od roku 2009 je vedúcim katedry Starej Zmluvy na Andrewsovej univerzite. Jeho najvýraznejšie dielo je teologická štúdia Hospodinov Plameň: Teológia sexuality v Starej Zmluve, ktorú publikoval v roku 2007. Podstatné časti z tejto jeho práce sú súčasťou prednášok.

PhD. Jo Ann Davidson začala svoju učiteľskú dráhu v domácom prostredí pri svojich deťoch. Neskôr učila na základnej umeleckej škole. Po získaní doktorátu sa stala prvou ženou-učiteľkou na katedre teológie Andrewsovej univerzity. Je autorkou mnohých článkov, publikácií a štúdií.

prednášky

 
Jo Ann Davidson - Boh je umelec 1 (37')
 
Jo Ann Davidson - Boh je umelec 2 (50')
 
Jo Ann Davidson - Boh je umelec 3 (43')
 
Richard Davidson - Boh svätyne (74')
 
Richard Davidson - Vášnivý Hospodin 1 (37')
 
Richard Davidson - Vášnivý Hospodin 2 (45')
 
Richard Davidson - Vášnivý Hospodin 3 (52')
 
Jo Ann Davidson - Boh je romantik (55')
 
Jo Ann Davidson - Boh je darca lásky 1 (35')
 
Jo Ann Davidson - Boh je darca lásky 2 (50')
 
Jo Ann Davidson - Boh je darca lásky 3 (43')
 
Richard Davidson - Neuhasiteľná milosť (52')
 
Richard Davidson - Je Boh morálne monštrum? 1 (36')
 
Richard Davidson - Je Boh morálne monštrum? 2 (50')
 
Richard Davidson - Je Boh morálne monštrum? 3 (18')
 
Jo Ann Davidson - Boh vojny (55')
 
Jo Ann Davidson - Boh je svätý 1 (35')
 
Jo Ann Davidson - Boh je svätý 2 (41')
 
Jo Ann & Richard Davidson - Úžasné sobotné pozvanie (54')
 
Richard Davidson - Odpovede na otázky (24')
 
Jo Ann Davidson - Odpovede na otázky (50')

kázania

 
Richard Davidson - Dobrá správa o dni súdu (63')
 
Mikuláš Pavlík - Môžeme byť Božími priateľmi? (17')
 
Jo Ann Davidson - Čo so sobotným poobedím? (44')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 1072 min.

Zdieľať tento produkt: