Biblia pre najmenších

kategória: náučno-vzdelávacie

52-dielny animovaný film pre najmladšie deti zo série Jesus Bible Stories.
Animované biblické príbehy zo Starej zmluvy (stvorenie, potopa, príbehy patriarchov, vyvedenie Izraelitov z Egypta, príbehy z obdobia sudcov, kráľov a z obdobia exilu) a Novej zmluvy (Ježišov život a služba, pôsobenie učeníkov po Ježišovom odchode, život a služba Pavla). Jednoduchá dejová línia, zdieľanie informácie prostredníctvom obrazu, slovník prispôsobený najmenším deťom a samotná dĺžka príbehov (3 min.). Pre deti od 1 – 2 rokov.
novinka

0137 (2-DVD) 5,90 €


Príbehy

 1. Pozor, začíname!
 2. Adam a Eva
 3. Potopa
 4. Abrahám
 5. Izák a Rebeka
 6. Jákob a Ézav
 7. Ráchel
 8. Opäť doma
 9. Jozefov plášť
 10. Otrok Jozef
 11. Správca Jozef
 12. Jozefovi bratia
 13. Mojžiš
 14. Zvláštny oheň
 15. Mojžiš a faraón
 16. Mojžiš a more
 17. Desatoro
 18. Bileámova oslica
 19. Zasľúbená zem
 20. Gideón
 21. Samson
 22. Rút a Noémi
 23. Anna
 24. Samuel
 25. Dávid a obor
 26. Dávid na úteku
 27. Šalamún
 28. Eliáš
 29. Elizeus
 30. Rozpálená pec
 31. Daniel
 32. Ester
 33. Jonáš
 34. Ján Krstiteľ
 35. Narodil sa Ježiš
 36. Ježiš sa stratil
 37. Ježiš na púšti
 38. Ježiš ľúbi deti
 39. Ježiš kráča po vode
 40. Ježiš uzdravuje
 41. Ježišove skutky
 42. Stratená ovečka
 43. Ježišova moc
 44. Večera Pánova
 45. Ježiš žije!
 46. Svätý Duch prišiel!
 47. Filip
 48. Zo Šavla Pavol
 49. Peter vo väzení
 50. Pavlove cesty
 51. Pavol a stroskotanie
 52. To najlepšie nás čaká

celkový čas: 156 min.
 


Zdieľať tento produkt: