Náučné

Filter
Hotovo
Katalóg na stiahnutie

26 Products

 • O knihe Zjavenia Jána sa dodnes vedú búrlivé diskusie. Máme ju čítať ako apokalypsu alebo ako list? Je možné si z nej vziať už teraz niečo pre aplikáciu do našich životov alebo máme iba čakať na naplnenie proroctiev v budúcnosti? Týmito otázkami, ale aj mnohými inými sa zaoberá rečník Michal Fulier v sérii prednášok, ktoré boli zaznamenané na podujatí Biblický …
 • multimediálny výukový program pre deti MIMIškôlka DVOJKA na 3 CD
  12,50 
  Výukový, zážitkový program kreatívnej práce s deťmi vo veku 1-6 rokov. Je vhodný pre rozmanitú prácu s najmenšími deťmi – v sobotných škôlkach, pri detských bohoslužbách, tvorivých chvíľach alebo počúvanie či spievanie piesní deťmi. DVOJKA je pokračovaním a rozšírením programu MIMIŠKÔLKA. K pôvodným 9 lekciám je pridaných ďalsích 13 lekcií. Pribudli aj nové pesničky, množstvo výtvarných aktivít, kompletné programy pre …
 • biblické prednášky Deň pánov prednášateľa Ján Barna na stiahnutie zdarma
  Mnohí kresťania si v súvislosti s udalosťami posledných dní kladú otázku, kedy už skončia dejiny tejto Zeme a kedy konečne nastane Deň Pánov. A pritom s týmto pojmom spájajú len jedinú udalosť a tou je druhý príchod Ježiša Krista. Dr. Ján Barna vo svojich prednáškach vysvetľuje, že Deň Pánov zahŕňa okrem druhého príchodu aj ďalšie iné, dôležité udalosti. Biblia rieši …
 • biblické prednášky VEĽKÝ príbeh Biblie 2 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  „Biblia je veľkým dramatickým príbehom, ktorý sa skladá zo 7 častí – dejstiev. Ak chceme pochopiť Bibliu a rozpoznať miesto, kde sa nachádzame, musíme čítať príbeh Biblie ako celok.“ Daniel Duda nadviazal na svoje prednášky z Biblického týždňa 2009. Základné biblické texty k danej téme spájal do širších súvislostí a viedol svojich poslucháčov k ochote nahradiť dávnejšie postoje „aktuálnou prítomnou …
 • biblické prednášky Krása a zložitosť rodinného života prednášateľa Elias Brasil de Souza na stiahnutie zdarma
  O vzťahoch sa dnes hovorí takmer všade. Život nás učí, že je veľmi neobvyklé, ak niekto neustále prežíva stabilné a zmysluplné vzťahy a práve preto po fungujúcich vzťahoch túžime všetci. Zvlášť to platí o vzťahoch v rodine. A práve o úskaliach ale i nových rozhodnutiach budovať krásne vzťahy je táto séria prednášok. Aj keď by sa niekomu mohlo zdať, že …
 • biblické prednášky Evanjelium podľa Ezechiela prednášateľa Jiří Moskala na stiahnutie zdarma
  Kniha Ezechiel, plná tajomných scén a futuristických obrazov určite nepatrí medzi biblické texty jednouché na pochopenie a výklad. Jej posolstvo nielenže je v súlade s hlavnou líniou príbehu Biblie, ale ho aj unikátnym spôsobom dopĺňa. Aj meno proroka Ezechiela (Boh posilňuje) je poslom nádeje pre Izraelitov, ktorí práve prežili národnú katastrofu. Ich vedomie, že sú Bohom vyvolený národ zaniklo v …
 • biblické prednášky Si pripravený prednášateľa Lee Venden na stiahnutie zdarma
  Aktuálna téma, výborný rečník a 13 motivačných prednášok zameraných na oživenie každodenného prežívania a prehlbovania vzťahu s Ježišom Kristom. Žiaden nový teologický prúd, ale dávno známe rady podané povzbudivo, prakticky a v sile Ducha Svätého. Takto žiť je krásna výzva! Prednášky boli zaznamenané 23. – 31. marca 2012 v Bratislave. Prednášky 1. Nie je priateľ ako priateľ – priateľ prichádza, …
 • biblické prednášky Taký je Boh, ktorého uctievame prednášateľa Jo Ann a Richard M. Davidson na stiahnutie zdarma
  Richard a Jo Ann Davidsonovci sú profesormi na katedre teológie na Andrewsovej univerzite v USA. Ako manželia sa úžasne dopĺňajú pri štúdiu jednej z najťažších biblických tém a ich prednášky sú zároveň veľmi praktické a živé. Prednášky boli zaznamenané 21. – 28. augusta 2011 na podujatí Biblický týždeň v Hrabove. Prednášky 1. Jo Ann Davidson: Boh je umelec 1 2. …
 • biblické prednášky Stvorenie podľa knihy Genesis prednášateľa Jiří Beneš na stiahnutie zdarma
  Prvých jedenásť kapitol Biblie patrí k najznámejším biblickým textom. Niet preto divu, že o príbehoch počiatku existuje toľko prapodivných výkladov. Jiří Beneš text prekladá a vykladá tak, že čitatelia sa stávajú priamymi účastníkmi diania. Jeho výklady sú vedené s citom pre existenciálnu situáciu dnešného človeka, takže poslucháč sa stáva jednou z postáv rozprávaného biblického príbehu. Biblický text tak neslúži na …
 • biblické prednášky VEĽKÝ príbeh Biblie 1 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  Boh nechal napísať príbeh Biblie pre naše poučenie a zároveň nám chce pomôcť žiť náš príbeh tak, aby sa stal súčasťou veľkého biblického príbehu končiaceho v bránach nového Jeruzalema. Už na prvých stránkach Biblie sa dozvedáme, že Boh stvoril človeka a všetko okolo s jasným zámerom – tak, aby naviazal vzťah. A táto Božia snaha budovať a udržiavať spoločenstvo so …
 • biblické prednášky Evanjelium v posolstve malých prorokov prednášateľa Jiří Moskala na stiahnutie zdarma
  Posolstvo malých prorokov bolo pôvodne tlmočené ľuďom pred 2600 rokmi. Napriek tomu je v ňom ukryté veľké evanjelium aj pre dnešného človeka. A autorom tohoto posolstva je náš veľký a milujúci Boh. Záznam 23 prednášok profesora Jiřího Moskalu z Andrews Univeristy v USA. Prednášky boli zaznamenané 13. – 19. júla 2008 na podujatí Biblický týždeň v Belušských Slatinách. Prednášky 1. …
 • biblické prednášky Nové zbory a skupinky prednášateľa Jan Pollok na stiahnutie zdarma
  Séria prednášok kazateľa Jana Polloka, v ktorých sa venuje téme zakladania nových zborov a skupiniek. Prednášky boli zaznamenané v roku 2007 na podujatí Biblický týždeň. Prednášky 1. Životný cyklus cirkvi a zboru 1 2. Životný cyklus cirkvi a zboru 2 3. Životný cyklus cirkvi a zboru 3 4. Životný cyklus cirkvi a zboru 4 5. Zakladanie nových zborov 1 6. …
 • biblické prednášky Mnoho rúk, jedno poslanie kolektívu prednášateľov na stiahnutie zdarma
  Prednášajúci sa nechali inšpirovať výrokmi americkej spisovateľky Ellen G. Whiteovej o kresťanskej službe. O téme hovorili z rôznych pohľadov (mládež, ženy, rodiny, zbory i malé skupinky). Prednášky boli zaznamenané 9. – 16. júla 2006 na podujatí Biblický týždeň v Manínskej Tiesňave. Prednášky 1. Karol Badinský: Modlitba 2. Karol Badinský: Duch Svätý 3. Karol Badinský: Prebudenie 4. Stanislav Bielik: Oddelenie mládeže …
 • biblické prednášky Evanjelium podľa Ježiša prednášateľa Jiří Moskala na stiahnutie zdarma
  Záznam 15 prednášok ThDr. Jiřího Moskalu, profesora na Andrews Univeristy v USA, na tému trojanjelské posolstvo v biblickej knihe Zjavenie Jána. Prednášky boli zaznamenané 31. júla – 7. augusta 2005 na podujatí Biblický týždeň v Jasnej. Prednášky 1. Evanjelium 1 2. Evanjelium 2 3. Evanjelium 3 4. Evanjelium 4 5. Evanjelium 5 6. Evanjelium 6 7. Evanjelium 7 8. Evanjelium …
 • multimediálny elektronický lexikón Timotej 2 na CD
  9,90 
  Druhé vydanie elektronického lexikónu. Prehliadací systém s viac ako 60 000 odkazmi umožňuje čítať a spájať biblické texty s publikáciami. K súčasným 10 slovenským prekladom kníh Ellen G. Whiteovej je pridaná ďalšia. V novom českom oddelení nájdete 3 knihy tej istej autorky a 2 preklady Biblie (Kralická Bible, Česká ekumenická Bible). Anglická Biblia King James Version a niekoľko bonusových publikácií …
 • biblické prednášky Duch Svätý prednášateľa Peter Roennfeldt na stiahnutie zdarma
  Záznam 20 prednášok evanjelistu Dr. Petra Roennfeldta na tému Duch Svätý. Prednášky boli zaznamenané 18. – 24. júla 2004 na podujatí Biblický týždeň v Nitrianskom Rudne. Prednášky 1. Spoznaj Svätého Ducha 2. Svätý Duch – zvláštna osoba 3. Svätý Duch – záchranca 4. Svätý Duch – prítomný v nás 5. Prekvapenie z prítomnosti Svätého Ducha 6. Krst Svätým Duchom 7. …
 • biblické prednášky Evanjelium Jána 4 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  Apoštol Ján vo svojom evanjeliu približuje Ježiša Krista z pohľadu milujúceho a citlivého učeníka a zanecháva tak Ježišov odkaz nasledujúcim generáciám. Výklad Dr. Daniela Dudu je veľmi pútavý, zrozumiteľný a popretkávaný praktickými radami do života, ktoré vychádzajú priamo z biblického textu. Dr. Daniel Duda po štyrikrát prijal pozvanie na Slovensko a počas prázdnin v rokoch 1998, 1999, 2000 a 2003 …
 • biblické prednášky Kniha Genesis prednášateľa Laurence Turner na stiahnutie zdarma
  Záznam 26 prednášok Dr. Laurenca Turnera, profesora na Newbold College v Anglicku, na tému kniha Genesis. Prednášky boli zaznamenané 7. – 14. júla 2002 na podujatí Biblický týždeň v Podskalí. Prednášky 1. Genesis 1. kapitola 1 2. Genesis 1. kapitola 2 3. Genesis 1. kapitola 3 4. Genesis 1. kapitola 4 5. Genesis 1. kapitola 5 6. Genesis 1. kapitola …
 • náučná pomôcka Obrázky na CD
  3,60 
  Viac než 1700 ilustračných fotografií a kresieb z prírody, s biblickou tematikou, z historických biblických zemí, detské motívy, ľudia a ďalšie. …
 • biblické prednášky Spiritualita prednášateľov Karel Nowak a Miroslav Kysilko na stiahnutie zdarma
  Záznam 23 prednášok kazateľov Karla Nowaka a Miroslava Kysilka na tému spiritualita. Prednášky boli zaznamenané 8. – 15. júla 2001 na podujatí Biblický týždeň v Podskalí. Prednášky 1. Narodenie z Ducha 2. Chodenie s Bohom 3. Duchovné disciplíny 1 4. Duchovné disciplíny 2 5. Samota – ticho 1 6. Samota – ticho 2 7. Svet okolo nás 1 8. Svet …
 • biblické prednášky Kresťanské správcovstvo prednášateľa Benjamin Maxson na stiahnutie zdarma
  Spoznajte nový pohľad na správcovstvo, ktoré sa zďaleka netýka len financií, ale aj nášho hospodárenia so vzťahmi, darmi a v neposlednom rade i časom, ktorý je stále vzácnejší a vzácnejší. Prednášky boli zaznamenané v roku 2000 na podujatí NET v Rumunsku. Prednášky 1. Kresťanské správcovstvo – 1. časť 2. Kresťanské správcovstvo – 2. časť 3. Kresťanské správcovstvo – 3. časť …
 • biblické prednášky Evanjelium Jána 3 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  Apoštol Ján vo svojom evanjeliu približuje Ježiša Krista z pohľadu milujúceho a citlivého učeníka a zanecháva tak Ježišov odkaz nasledujúcim generáciám. Výklad Dr. Daniela Dudu je veľmi pútavý, zrozumiteľný a popretkávaný praktickými radami do života, ktoré vychádzajú priamo z biblického textu. Dr. Daniel Duda po štyrikrát prijal pozvanie na Slovensko a počas prázdnin v rokoch 1998, 1999, 2000 a 2003 …
 • biblické prednášky Evanjelium Jána 2 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  Apoštol Ján vo svojom evanjeliu približuje Ježiša Krista z pohľadu milujúceho a citlivého učeníka a zanecháva tak Ježišov odkaz nasledujúcim generáciám. Výklad Dr. Daniela Dudu je veľmi pútavý, zrozumiteľný a popretkávaný praktickými radami do života, ktoré vychádzajú priamo z biblického textu. Dr. Daniel Duda po štyrikrát prijal pozvanie na Slovensko a počas prázdnin v rokoch 1998, 1999, 2000 a 2003 …
 • biblické prednášky Evanjelium Jána 1 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  Apoštol Ján vo svojom evanjeliu približuje Ježiša Krista z pohľadu milujúceho a citlivého učeníka a zanecháva tak Ježišov odkaz nasledujúcim generáciám. Výklad Dr. Daniela Dudu je veľmi pútavý, zrozumiteľný a popretkávaný praktickými radami do života, ktoré vychádzajú priamo z biblického textu. Dr. Daniel Duda po štyrikrát prijal pozvanie na Slovensko a počas prázdnin v rokoch 1998, 1999, 2000 a 2003 …
 • biblické prednášky Kresťanská spiritualita prednášateľa Bruno Vertallier na stiahnutie zdarma
  Séria prednášok kazateľa Bruna Vertalliera, v ktorých sa venuje téme spirituality z teologického aj praktického hľadiska. Prednášky sú simultánne tlmočené z francúzskeho jazyka do slovenčiny. Prednášky boli zaznamenané 28. júla – 2. augusta 1997 na podujatí Biblický týždeň. Prednášky 1. Historické pozadie duchovnosti 1 2. Historické pozadie duchovnosti 2 3. Obrátenie Samaritánky Duchovné cvičenie – pondelok 4. Historické pozadie duchovnosti …
 • biblické prednášky Výklad knihy Daniel prednášateľa Jacques Doukhan na stiahnutie zdarma
  Séria prednášok Dr. Jacquesa Doukhana, profesora hebrejčiny a Starého zákona, v ktorých sa venuje výkladu biblickej knihy Daniel. Prednášky sú simultánne tlmočené z anglického jazyka do slovenčiny. Prednášky boli zaznamenané 26. – 31. augusta 1996 na podujatí Biblický týždeň. Prednášky 1. Univerzálnosť knihy Daniel 2. Duchovný rozmer knihy Daniel Otázky a odpovede – pondelok 3. Múdrosť v knihe Daniel 4. …