Deň Pánov – Ján Barna

Sťahovaním a používaním tohto produktu vyjadrujete súhlas s Licenčnou zmluvou a podmienkami používania digitálnych kópií

Prehrať online

YouTube

Katalógové číslo: 9100 Kategória: ,

Popis

Mnohí kresťania si v súvislosti s udalosťami posledných dní kladú otázku, kedy už skončia dejiny tejto Zeme a kedy konečne nastane Deň Pánov. A pritom s týmto pojmom spájajú len jedinú udalosť a tou je druhý príchod Ježiša Krista. Dr. Ján Barna vo svojich prednáškach vysvetľuje, že Deň Pánov zahŕňa okrem druhého príchodu aj ďalšie iné, dôležité udalosti. Biblia rieši problém hriechu nielen z pohľadu našej Zeme ale hovorí aj o tom, ako Boh obnoví súlad celého vesmíru bez toho, aby porušil princíp lásky, spravodlivosti a slobodnej vôle stvorených bytostí. Prednášky boli zaznamenané 19. – 26. júla 2015 na podujatí Biblický týždeň v Ždiari.

 • 1. Čo je deň Pánov?
 • 2. Deň Pánov v cirkvi
 • 3. Deň Pánov v biblickom príbehu
 • 4. Predadventný súd v Biblii 1
 • 5. Súd nad predpotopným svetom a Sodomou
 • 6. Predadventný súd v Biblii 2
 • 7. Čas predadventného súdu
 • 8. Kritéria spravodlivosti na súde
 • 9. Súd nad kanaánskymi národmi
 • 10. Súd a ospravedlnenie v liste Rimanom 1
 • 11. Súd a ospravedlnenie v liste Rimanom 2
 • 12. Koniec doby milosti 1
 • 13. Súd nad Izraelom
 • 14. Koniec doby milosti 2
 • 15. Koniec doby milosti 3
 • 16. Druhý príchod Ježiša Krista 1
 • 17. Druhý príchod Ježiša Krista 2
 • 18. Ellen G. Whiteová a dokonalosť v poslednej dobe
 • 19. Mileniálny súd
 • 20. Tretí príchod Ježiša Krista a exekutívny súd
 • 21. Súd nad Cirkvou adventistov
 • 22. Zhrnutie
 • Pravý domov, konečne!
 • Mikuláš Pavlík: Milosrdnejší ako jeho prorok

Dr. Ján Barna sa narodil v r. 1973 v Revúcej. Po absolvovaní Teologického seminára v Sázave v r. 1998 pôsobil ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Poproči a Košiciach. V r. 2009 obhájil doktorát zo systematickej teológie pod vedením svetovo uznávaného teológa Novej zmluvy, Davida Wenhama na Trinity College, University of Bristol vo Veľkej Británii. Od r. 2002 prednáša systematickú a biblickú teológiu na Newbold College of Higher Education v Anglicku. S manželkou Ivanou majú dcéru Dominiku.

Ďalšie informácie

prednášateľ

Dr. Ján Barna

séria

ročník

2015

formát

MP3

počet prednášok

22

počet zamyslení

2

dĺžka

15 h, 51 min
1 prednáška ø 40 min

odporúčaný vek

12+

jazyk

slovenský