VEĽKÝ príbeh Biblie 2 – Daniel Duda

Sťahovaním a používaním tohto produktu vyjadrujete súhlas s Licenčnou zmluvou a podmienkami používania digitálnych kópií

Prehrať online

YouTube

Katalógové číslo: 9041 Kategória: ,

Popis

„Biblia je veľkým dramatickým príbehom, ktorý sa skladá zo 7 častí – dejstiev. Ak chceme pochopiť Bibliu a rozpoznať miesto, kde sa nachádzame, musíme čítať príbeh Biblie ako celok.“ Daniel Duda nadviazal na svoje prednášky z Biblického týždňa 2009. Základné biblické texty k danej téme spájal do širších súvislostí a viedol svojich poslucháčov k ochote nahradiť dávnejšie postoje „aktuálnou prítomnou pravdou“ prejavujúcou sa v praktickom živote. Prednášky boli zaznamenané 27. júla – 3. augusta 2014 na podujatí Biblický týždeň v Žiarskej doline.

 • 1. Biblia ako dráma v siedmich dejstvách
 • 2. Ako čítať Bibliu – trojitá perspektíva
 • 3. Perspektíva svetového názoru a tématická perspektíva
 • 4. Príbehová perspektíva
 • 5. Príbeh Exodu z Egypta
 • 6. Príbeh zasľúbenia: Od Dávida k prorokom
 • 7. A my sme dúfali…
 • 8. Príbeh Ježiša ako naplnenie zasľúbenia
 • 9. Aký problém prišiel Ježiš vyriešiť?
 • 10. Význam Ježišovej smrti, života a vzkriesenia
 • 11. Príbeh Turíc a apoštolskej cirkvi
 • 12. Aké posolstvo kázal Peter?
 • 13. Kristus ako Kráľ
 • 14. Sila spolupatričnosti
 • 15. Poradie udalostí Dňa Hospodinovho
 • 16. Bolo nebo nádejou apoštolov?
 • 17. Záverečné dielo Kristovo
 • 18. Aké je tvoje zmýšlanie?
 • Nikdy sme to takto predtým nerobili
 • Karol Badinský: Žalm 73

Dr. Daniel Duda sa narodil v r. 1959 v Banskej Bystrici. Po absolvovaní Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave pôsobil ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Nových Zámkoch a Banskej Bystrici. V r. 1990-1991 bol dekanom teologickej fakulty Zaokskej duchovnej akadémie (Rusko). Po získaní doktorátu z praktickej teológie na Andrews univerzite (USA) vyučoval na Teologickom seminári Cirkvi adventistov s.d. v Sázave. V rokoch 1999-2005 prednášal na Newbold College v Anglicku. Od roku 2005 pracuje v Trans-Európskej divízii Cirkvi adventistov s.d. v St Albans (Anglicko) ako vedúci oddelenia cirkevného školstva a tajomník kazateľského oddelenia. S manželkou Vierou majú dvoch synov, Mareka a Romana.

Ďalšie informácie

prednášateľ

Dr. Daniel Duda

séria

ročník

2014

formát

MP3

počet prednášok

18

počet zamyslení

2

dĺžka

13 h, 38 min
1 prednáška ø 40 min

odporúčaný vek

12+

jazyk

slovenský