Stvorenie podľa knihy Genesis – Jiří Beneš

Sťahovaním a používaním tohto produktu vyjadrujete súhlas s Licenčnou zmluvou a podmienkami používania digitálnych kópií

Prehrať online

YouTube

Katalógové číslo: 9001 Kategória: ,

Popis

Prvých jedenásť kapitol Biblie patrí k najznámejším biblickým textom. Niet preto divu, že o príbehoch počiatku existuje toľko prapodivných výkladov. Jiří Beneš text prekladá a vykladá tak, že čitatelia sa stávajú priamymi účastníkmi diania. Jeho výklady sú vedené s citom pre existenciálnu situáciu dnešného človeka, takže poslucháč sa stáva jednou z postáv rozprávaného biblického príbehu. Biblický text tak neslúži na informovanie, ale človeka vnútorne formuje a privádza do vzťahu s Hospodinom. Prednášky boli zaznamenané 18. – 25. júla 2010 na podujatí Biblický týždeň na Prednej Hore.

 • 1. Úvod ku správe o stvorení
 • 2. Alternatívne správy o stvorení
 • 3. Štruktúra prvej správy o stvorení
 • 4. 1. stvoriteľský deň
 • 5. 2. – 4. stvoriteľský deň
 • 6. 4. – 5. stvoriteľský deň
 • 7. 6. stvoriteľský deň 1
 • 8. 6. stvoriteľský deň 2
 • 9. 6. – 7. stvoriteľský deň
 • 10. Druhá správa o stvorení 1
 • 11. Druhá správa o stvorení 2
 • 12. Zlyhanie človeka 1
 • 13. Zlyhanie človeka 2
 • 14. Zlyhanie človeka 3
 • 15. Príbeh Kaina a Ábela
 • Mikuláš Pavlík: Ostávame pútnikmi
 • Mikuláš Pavlík: Kto si?
 • Mikuláš Pavlík: Pane, nemám človeka
 • Mikuláš Pavlík: Skúška Božieho Syna
 • Mikuláš Pavlík: Vaša námaha nie je márna v Pánovi

ThDr. Jiři Beneš je vedúcim katedry biblistiky na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Absolvoval Komenského evanjelickú bohosloveckú fakultu. Potom pracoval ako učiteľ a neskôr ako kazateľ. Od roku 1993 učí na Teologickom seminári Cirkvi adventistov s.d. v Sázave. V roku 1997 obhájil dizertačnú prácu a promoval v obore teológie a exegézy SZ na Evanjelickej teologickej fakulte UK v Prahe. Odvtedy pripravuje pravidelné programy pre Český rozhlas. Profesijne sa zaoberá výkladom starozákonných textov. Bibliografia: Poutní písně (spolu s J. Hellerom), V moci slova (postila), Ozveny Izajášova volání, Dvanáctka (úvod do malých prorokov), Desítka (výklad Desatora), Pradějiny.

prednášateľ

ThDr. Jiří Beneš

séria

ročník

2010

formát

MP3

počet prednášok

15

počet zamyslení

5

dĺžka

11 h, 52 min
1 prednáška ø 35 min

odporúčaný vek

12+

jazyk

český

Ďalšie informácie

prednášateľ

ThDr. Jiří Beneš

séria

ročník

2010

formát

MP3

počet prednášok

15

počet zamyslení

5

dĺžka

11 h, 52 min
1 prednáška ø 35 min

odporúčaný vek

12+

jazyk

český