VEĽKÝ príbeh Biblie 2 (BT 2014)

kategória: › prednášky, náučno-vzdelávacie, ZDARMA (online)

Dr. Daniel Duda

Biblia je veľkým dramatickým príbehom, ktorý sa skladá zo 7 častí – dejstiev. Ak chceme pochopiť Bibliu a rozpoznať miesto, kde sa nachádzame, musíme čítať príbeh Biblie ako celok.“ Daniel Duda nadviazal na svoje prednášky z Biblického týždňa 2009. Základné biblické texty k danej téme spájal do širších súvislostí a viedol svojich poslucháčov k ochote nahradiť dávnejšie postoje „aktuálnou prítomnou pravdou“ prejavujúcou sa v praktickom živote. Záznam prednášok je vo formáte mp3.

0041 (CD-ROM mp3) 2,00 €

 
Dr. Daniel Duda sa narodil v r. 1959 v Banskej Bystrici. Po absolvovaní Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave pôsobil ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Nových Zámkoch a Banskej Bystrici. V r. 1990-1991 bol dekanom teologickej fakulty Zaokskej duchovnej akadémie (Rusko). Po získaní doktorátu z praktickej teológie na Andrews univerzite (USA) vyučoval na Teologickom seminári Cirkvi adventistov s.d. v Sázave. V rokoch 1999-2005 prednášal na Newbold College v Anglicku. Od roku 2005 pracuje v Trans-Európskej divízii Cirkvi adventistov s.d. v St Albans (Anglicko) ako vedúci oddelenia cirkevného školstva a tajomník kazateľského oddelenia. S manželkou Vierou majú dvoch synov, Mareka a Romana.

prednášky

 
1. Biblia ako dráma v siedmich dejstvách (37')
 
2. Ako čítať Bibliu - trojitá perspektíva (48')
 
3. Perspektíva svetového názoru a tématická persp. (40')
 
4. Príbehová perspektíva (40')
 
5. Príbeh Exodu z Egypta (42')
 
6. Príbeh zasľúbenia: Od Dávida k prorokom (44')
 
7. A my sme dúfali... (28')
 
8. Príbeh Ježiša ako naplnenie zasľúbenia (40')
 
9. Aký problém prišiel Ježiš vyriešiť? (46')
 
10. Význam Ježišovej smrti, života a vzkriesenia (29')
 
11. Príbeh Turíc a apoštolskej cirkvi (33')
 
12. Aké posolstvo kázal Peter? (35')
 
13. Kristus ako Kráľ (36')
 
14. Sila spolupatričnosti (44')
 
15. Poradie udalostí Dňa Hospodinovho (37')
 
16. Bolo nebo nádejou apoštolov? (36')
 
17. Záverečné dielo Kristovo (31')
 
18. Aké je tvoje zmýšlanie? (43')

zamyslenia

 
D. Duda / Nikdy sme to takto predtým nerobili (35')
 
K. Badinský / Žalm 73 (32')

 
 » pomocné súbory potrebné pre plnohodnotný CD-ROM (315MB)

    NÁVOD ako stiahnuť celý CD-ROM

celkový čas: 818 min.
 

Zdieľať tento produkt: