Cesta lásky – Ellen G. Whiteová

Sťahovaním a používaním tohto produktu vyjadrujete súhlas s Licenčnou zmluvou a podmienkami používania digitálnych kópií
Katalógové číslo: 9503 Kategória: ,

Popis

Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je právom považovaná za vrcholný literárny prejav americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne ovplyvnila históriu ľudstva – Ježiša z Nazareta. Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša Krista oslovuje čitateľov svojou praktickou jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký duchovný zážitok. Je vydávaná v mnohých krajinách vo veľkých nákladoch a patrí medzi najrozšírenejšie diela o živote Ježiša z Nazareta.

 • Úvod
 • 1. Najväčší dar ľudstvu
 • 2. Vyvolený národ
 • 3. Čas sa naplnil
 • 4. Narodenie
 • 5. Zasvätenie
 • 6. Mudrci z východu
 • 7. Ježišovo detstvo
 • 8. Dvanásťročný
 • 9. Roky dozrievania
 • 10. Jánovo posolstvo
 • 11. Krst
 • 12. Zápas na púšti
 • 13. Ďalšie skúšky a víťazstvo
 • 14. Prvý učeníci
 • 15. Na svadbe v Káne
 • 16. V chráme
 • 17. Nikodém
 • 18. Ján Krstiteľ a Ježiš
 • 19. Zastavenie v samárii
 • 20. Opäť v Káne
 • 21. Prvýkrát pred veľradou
 • 22. Uväznenie a smrť Jána Krstiteľa
 • 23. Pôsobenie v Galilei
 • 24. Odmietnutie v Nazarete
 • 25. Povolanie ďaľších učeníkov
 • 26. V Kafarnaume
 • 27. Zázračné uzdravenia
 • 28. Lévi Matúš
 • 29. Sobota
 • 30. Dvanásť apštolov
 • 31. Reč na vrchu
 • 32. Veliteľ stotiny
 • 33. Ježišovi bratia
 • 34. Pozvanie
 • 35. Búrka
 • 36. Dotyk dôvery
 • 37. Vyslanie učeníkov
 • 38. Návrat učeníkov
 • 39. Nasýtenie veľkého zástupu
 • 40. Noc na jazere
 • 41. Kríza v galilei
 • 42. Ježiš a tradícia
 • 43. Kanaánska žena
 • 44. Pravé znamenie
 • 45. V tieni kríža
 • 46. Premenenie
 • 47. Pod vrchom premenenia
 • 48. Rozhovory s učeníkmi
 • 49. Sviatok stánkov
 • 50. Nástrahy nepriateľov
 • 51. Svetlo sveta a slepota farizejov
 • 52. Pastier
 • 53. Posledná cesta do Jeruzalema
 • 54. Milosrdný Samaritán
 • 55. Ježišovo kráľovstvo
 • 56. Ježiš a deti
 • 57. Bohatý muž
 • 58. Lazárovo vzkriesenie
 • 59. Odozva na Lazárovo vzkriesenie
 • 60. Zásady Ježišovho kráľovsta
 • 61. Zachej
 • 62. Hostina v Šimonovom dome
 • 63. Vstup do Jeruzalema
 • 64. Podobenstvo o figovníku
 • 65. Opäť v chráme
 • 66. Nástrahy
 • 67. Naposledy v chráme
 • 68. Na vonkajšom nádvorí
 • 69. Proroctvo o budúcnosti
 • 70. Ježišovo pravidlo
 • 71. Príklad pokory
 • 72. Posledná večera
 • 73. Nebojte sa
 • 74. V Getsemanskej záhrade
 • 75. Súd
 • 76. Judáš
 • 77. Rozsudok
 • 78. Ukrižovanie
 • 79. Význam Ježišovej obete
 • 80. V hrobe
 • 81. Zmŕtvychvstanie
 • 82. Správa o vzkriesení
 • 83. Na ceste do Emauz
 • 84. Stretnutie s učeníkmi
 • 85. Znova pri jazere
 • 86. Posledné stretnutie
 • 87. Nanebovstúpenie
 • Tiráž
autor

Ellen G. Whiteová

séria

diel

3.

formát

MP3

počet kapitol

87

dĺžka

35 h, 29 min
1 kapitola ø 24 min

odporúčaný vek

12+

jazyk

slovenský

interpreti

Helena Geregová, Miroslav Trnavský

Ďalšie informácie

autor

Ellen G. Whiteová

séria

diel

3.

formát

MP3

počet kapitol

87

dĺžka

35 h, 29 min
1 kapitola ø 24 min

odporúčaný vek

12+

jazyk

slovenský

interpreti

Helena Geregová, Miroslav Trnavský