Poslovia nádeje – Ellen G. Whiteová

Sťahovaním a používaním tohto produktu vyjadrujete súhlas s Licenčnou zmluvou a podmienkami používania digitálnych kópií
Katalógové číslo: 9504 Kategória: ,

Popis

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol…) i mnohí ďalší, ktorí stáli na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých najkritickejších okamihoch nestratili nádej, že ich prehra v skutočnosti znamená víťazstvo.

 • Predslov
 • 1. Boží zámer s cirkvou
 • 2. Príprava dvanástich učeníkov
 • 3. Veľké poverenie
 • 4. Turíce
 • 5. Dar Ducha Svätého
 • 6. Pri chrámovej bráne
 • 7. Varovanie pred pokrytectrvom
 • 8. Pred veľradou
 • 9. Sedem diakonov
 • 10. Prvý kresťanský učeník
 • 11. Evanjelium v Samárii
 • 12. Z prenasledovateľa učeník
 • 13. Príprava na službu
 • 14. V Kornéliovom dome
 • 15. Vyslobodenie Petra z väzenia
 • 16. Zvestovanie evanjelia v Antiochii
 • 17. Poslovia evanjelia
 • 18. Pôsobenie medzi pohanmi
 • 19. Židia a pohania
 • 20. Vyvýšenie kríža
 • 21. V ďalekých krajinách
 • 22. V Tesalonike
 • 23. Berea a Atény
 • 24. V Korinte
 • 25. Listy Tesaloničanom
 • 26. Apollo v Korinte
 • 27. V Efeze
 • 28. Dni ťažkostí a skúšok
 • 29. Varovné posolstvo
 • 30. Výzva dochovne rásť
 • 31. Prijaté posolstvo
 • 32. Štedrá cirkev
 • 33. Práca v náročných podmienkach
 • 34. Obetavá služba
 • 35. Záchrana pre Židov
 • 36. Odpadnutie v Galácii
 • 37. Pavlova posledná ceta do Jeruzalema
 • 38. Pavol vo väzení
 • 39. Súd v Cézarei
 • 40. Pavol sa odvoláva na cisára
 • 41. „Takmer by si ma presvedčil…“
 • 42. Plavba a stroskotanie lode
 • 43. V Ríme
 • 44. Evanjelium na cisárovom dvore
 • 45. Listy z Ríma
 • 46. Na slobode
 • 47. Znovu vo väzení
 • 48. Pavol pred Nerónom
 • 49. Pavlov posledný list
 • 50. Odsúdený na smrť
 • 51. Verný pastier
 • 52. Neochvejný až do konca
 • 53. Milovaný Ján
 • 54. Verný svedok
 • 55. Premenený milosťou
 • 56. Na ostrove Patmos
 • 57. Zjavenie
 • 58. Víťazná cirkev
 • Tiráž
autor

Ellen G. Whiteová

séria

diel

4.

formát

MP3

počet kapitol

58

dĺžka

19 h, 10 min
1 kapitola ø 19 min

odporúčaný vek

12+

jazyk

slovenský

interpreti

Dagmar Sanitrová, Miroslav Trnavský

Ďalšie informácie

autor

Ellen G. Whiteová

séria

diel

4.

formát

MP3

počet kapitol

58

dĺžka

19 h, 10 min
1 kapitola ø 19 min

odporúčaný vek

12+

jazyk

slovenský

interpreti

Dagmar Sanitrová, Miroslav Trnavský