Na úsvite dejín – Ellen G. Whiteová

Sťahovaním a používaním tohto produktu vyjadrujete súhlas s Licenčnou zmluvou a podmienkami používania digitálnych kópií
Katalógové číslo: 9501 Kategória: ,

Popis

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa odohrali na úsvite ľudských dejín pred niekoľko tisíc rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov medzi dobrom a zlom, láskou a nenávisťou, vernosťou a zradou, pomstou či odpustením.

 • Predslov
 • Úvod
 • 1. Pôvod zla
 • 2. Na úsvite dejín
 • 3. Nedôvera a jej dôsledky
 • 4. Zasľúbenie záchrany
 • 5. Kain a Ábel
 • 6. Sét a Enoch
 • 7. Potopa
 • 8. Nový začiatok
 • 9. Stvorenie a veda
 • 10. Babylonská veža
 • 11. Abrahám
 • 12. Abrahámov príklad
 • 13. Najťažšia skúška
 • 14. Sodoma
 • 15. Izákovo manželstvo
 • 16. Jákob a Ezav
 • 17. Útek
 • 18. Jákobov nočný zápas
 • 19. Návrat domov
 • 20. Jozef v Egypte
 • 21. Jozef a jeho bratia
 • 22. Mojžiš
 • 23. Egyptské rany
 • 24. Prvá veľká noc
 • 25. Odchod z Egypta
 • 26. Putovanie po púšti
 • 27. Sinaj
 • 28. Zlaté teľa
 • 29. Veľký spor
 • 30. Stan stretávania
 • 31. Nádab a Abihu
 • 32. Stará a nová zmluva
 • 33. Nespokojnosť ľudu
 • 34. Pred zasľúbenou krajinou
 • 35. Kórachova vzbura
 • 36. Štyridsať rokov na púšti
 • 37. Mojžišovo zlyhanie
 • 38. Cesta okolo Edómu
 • 39. Dobytie Bášanu
 • 40. Balák a Bileám
 • 41. Midjánske ženy
 • 42. Mojžišovo posolstvo
 • 43. Mojžišova smrť
 • 44. V zasľúbenej krajine
 • 45. Pád Jericha
 • 46. Ébal a Gerizim
 • 47. Na postupe
 • 48. Konečne doma
 • 49. Józuove posledné slová
 • 50. Desiatky a dary
 • 51. Duch solidarity a štedrosti
 • 52. Radostné sviatky vďačnosti
 • 53. Gideón
 • 54. Samson
 • 55. Samuel
 • 56. Éli a jeho synovia
 • 57. Truhla zmluvy v zajatí
 • 58. Prorocké školy
 • 59. Prvý izraelský kráľ
 • 60. Saulova vláda
 • 61. Zavrhnutie
 • 62. Pomazanie Dávida
 • 63. Dávid a Goliáš
 • 64. Žiarlivosť
 • 65. Na úteku
 • 66. Saulov koniec
 • 67. Tajomstvo Endoru
 • 68. Dávidova skúška
 • 69. Dávid kráľom
 • 70. Dávidova vláda
 • 71. Dávidov pád
 • 72. Absolónova vzbura
 • 73. Dávidova staroba
 • Tiráž
autor

Ellen G. Whiteová

séria

diel

1.

formát

MP3

počet kapitol

73

dĺžka

33 h, 31 min
1 kapitola ø 27 min

odporúčaný vek

12+

jazyk

slovenský

interpreti

Dagmar Sanitrová, Miroslav Trnavský

Ďalšie informácie

autor

Ellen G. Whiteová

séria

diel

1.

formát

MP3

počet kapitol

73

dĺžka

33 h, 31 min
1 kapitola ø 27 min

odporúčaný vek

12+

jazyk

slovenský

interpreti

Dagmar Sanitrová, Miroslav Trnavský