Zdarma

Filter
Hotovo
Katalóg na stiahnutie

33 Products

 • O knihe Zjavenia Jána sa dodnes vedú búrlivé diskusie. Máme ju čítať ako apokalypsu alebo ako list? Je možné si z nej vziať už teraz niečo pre aplikáciu do našich životov alebo máme iba čakať na naplnenie proroctiev v budúcnosti? Týmito otázkami, ale aj mnohými inými sa zaoberá rečník Michal Fulier v sérii prednášok, ktoré boli zaznamenané na podujatí Biblický …
 • audiokniha Rýchly šíp autorky Josephine Cunnington Edwardsová na stiahnutie zdarma
  Skutočný príbeh z prostredia Pennsylvánie zo života novousadlíkov a amerických Indiánov. Napínavý dej, v ktorom víťazí statočnosť, odvaha a rýdzi charakter. Kapitoly Prológ 1. Cestovná horúčka 2. Stavba domu 3. Domov v neznámej krajine 4. Prepadnutie 5. Zvláštne preťahovanie 6. Buď statočný, Róbert! 7. Na vojnovom chodníku 8. Náčelníkov syn 9. Na cvičisku 10. Rýchly šíp 11. Ewana má chatu …
 • audiokniha Cesta ku Kristovi autorky Ellen G. Whiteová na stiahnutie zdarma
  Kniha o hľadaní vnútorného pokoja, pocitu istoty a zmyslu života prostredníctvom osobnosti Ježiša Krista. Obsah knihy vedie čitateľa krok za krokom na cestu plnohodnotného života. Prináša nádej, povzbudenie a pomoc tým, ktorí ju naliehavo potrebujú. Kapitoly Predslov 1. Božia láska k človekovi 2. Človek potrebuje Krista 3. Pokánie 4. Vyznanie 5. Odovzdanosť 6. Viera a prijatie 7. Skúška učeníctva 8. …
 • audiokniha Kristove podobenstvá autorky Ellen G. Whiteová na stiahnutie zdarma
  Jednoduché príbehy a názorné príklady zo života roľníkov, remeselníkov či rybárov odkrývajú zákonitosti každodenného života a Božieho kráľovstva, z ktorých môžu čitatelia čerpať hlboké, stále platné pravdy. Kapitoly Predslov 1. Kristus učil v podobenstvách 2. Rozsievač vyšiel siať 3. Najprv byľ, potom klas 4. Kúkoľ 5. Ako horčičné zrnko 6. Ďalšie poučenie z rozsievania semienka 7. Ako kvas 8. Ukrytý …
 • audiokniha Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev autorky Ellen G. Whiteová na stiahnutie zdarma
  Kristove blahoslavenstvá sú ako drahokamy z klenotnice pravdy a nikoho nenechajú na pochybách, že spravodlivý charakter je to najcennejšie. Ježišova Reč na vrchu nepatrí len veriacim, ale celému ľudstvu. Kapitoly Úvod 1. Na úbočí 2. Blahoslavenstvá 3. Duch zákona 4. Pravá pohnútka k službe 5. Modlitba Pánova 6. Nesúďte, ale pracujte Tiráž autor Ellen G. Whiteová formát MP3 počet kapitol …
 • audiokniha Z tieňa do slávy autorky Ellen G. Whiteová na stiahnutie zdarma
  V poslednom zväzku Drámy vekov autorka približuje dve tisícročia svetových dejín, ich významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv histórie. Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí prekvapivým východiskom – prorockou víziou budúcnosti pre celú našu planétu. Kapitoly Predslov Úvod 1. Zničenie Jeruzalema 2. Prenasledovanie v prvých storočiach 3. Postupné odpadnutie 4. …
 • audiokniha Zo slávy do tieňa autorky Ellen G. Whiteová na stiahnutie zdarma
  Druhá časť série DRÁMA VEKOV prevedie čitateľa cez dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista. Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do hlbšieho významu dejinných udalostí a konania mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus, Daniel, Jeremiáš…). Audiokniha osloví aj tých, ktorí chcú poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej spoločnosti. Kapitoly Úvod …
 • audiokniha Na úsvite dejín autorky Ellen G. Whiteová na stiahnutie zdarma
  Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa odohrali na úsvite ľudských dejín pred niekoľko tisíc rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov medzi dobrom a zlom, láskou a nenávisťou, vernosťou a zradou, pomstou či odpustením. Kapitoly Predslov Úvod 1. …
 • audiokniha Poslovia nádeje autorky Ellen G. Whiteová na stiahnutie zdarma
  Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol…) i mnohí ďalší, ktorí stáli na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých najkritickejších …
 • audiokniha Cesta lásky autorky Ellen G. Whiteová na stiahnutie zdarma
  Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je právom považovaná za vrcholný literárny prejav americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne ovplyvnila históriu ľudstva – Ježiša z Nazareta. Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša Krista oslovuje čitateľov svojou praktickou jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký duchovný zážitok. Je vydávaná v mnohých krajinách vo …
 • biblické prednášky Deň pánov prednášateľa Ján Barna na stiahnutie zdarma
  Mnohí kresťania si v súvislosti s udalosťami posledných dní kladú otázku, kedy už skončia dejiny tejto Zeme a kedy konečne nastane Deň Pánov. A pritom s týmto pojmom spájajú len jedinú udalosť a tou je druhý príchod Ježiša Krista. Dr. Ján Barna vo svojich prednáškach vysvetľuje, že Deň Pánov zahŕňa okrem druhého príchodu aj ďalšie iné, dôležité udalosti. Biblia rieši …
 • biblické prednášky VEĽKÝ príbeh Biblie 2 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  „Biblia je veľkým dramatickým príbehom, ktorý sa skladá zo 7 častí – dejstiev. Ak chceme pochopiť Bibliu a rozpoznať miesto, kde sa nachádzame, musíme čítať príbeh Biblie ako celok.“ Daniel Duda nadviazal na svoje prednášky z Biblického týždňa 2009. Základné biblické texty k danej téme spájal do širších súvislostí a viedol svojich poslucháčov k ochote nahradiť dávnejšie postoje „aktuálnou prítomnou …
 • biblické prednášky Krása a zložitosť rodinného života prednášateľa Elias Brasil de Souza na stiahnutie zdarma
  O vzťahoch sa dnes hovorí takmer všade. Život nás učí, že je veľmi neobvyklé, ak niekto neustále prežíva stabilné a zmysluplné vzťahy a práve preto po fungujúcich vzťahoch túžime všetci. Zvlášť to platí o vzťahoch v rodine. A práve o úskaliach ale i nových rozhodnutiach budovať krásne vzťahy je táto séria prednášok. Aj keď by sa niekomu mohlo zdať, že …
 • biblické prednášky Evanjelium podľa Ezechiela prednášateľa Jiří Moskala na stiahnutie zdarma
  Kniha Ezechiel, plná tajomných scén a futuristických obrazov určite nepatrí medzi biblické texty jednouché na pochopenie a výklad. Jej posolstvo nielenže je v súlade s hlavnou líniou príbehu Biblie, ale ho aj unikátnym spôsobom dopĺňa. Aj meno proroka Ezechiela (Boh posilňuje) je poslom nádeje pre Izraelitov, ktorí práve prežili národnú katastrofu. Ich vedomie, že sú Bohom vyvolený národ zaniklo v …
 • biblické prednášky Si pripravený prednášateľa Lee Venden na stiahnutie zdarma
  Aktuálna téma, výborný rečník a 13 motivačných prednášok zameraných na oživenie každodenného prežívania a prehlbovania vzťahu s Ježišom Kristom. Žiaden nový teologický prúd, ale dávno známe rady podané povzbudivo, prakticky a v sile Ducha Svätého. Takto žiť je krásna výzva! Prednášky boli zaznamenané 23. – 31. marca 2012 v Bratislave. Prednášky 1. Nie je priateľ ako priateľ – priateľ prichádza, …
 • biblické prednášky Taký je Boh, ktorého uctievame prednášateľa Jo Ann a Richard M. Davidson na stiahnutie zdarma
  Richard a Jo Ann Davidsonovci sú profesormi na katedre teológie na Andrewsovej univerzite v USA. Ako manželia sa úžasne dopĺňajú pri štúdiu jednej z najťažších biblických tém a ich prednášky sú zároveň veľmi praktické a živé. Prednášky boli zaznamenané 21. – 28. augusta 2011 na podujatí Biblický týždeň v Hrabove. Prednášky 1. Jo Ann Davidson: Boh je umelec 1 2. …
 • biblické prednášky Stvorenie podľa knihy Genesis prednášateľa Jiří Beneš na stiahnutie zdarma
  Prvých jedenásť kapitol Biblie patrí k najznámejším biblickým textom. Niet preto divu, že o príbehoch počiatku existuje toľko prapodivných výkladov. Jiří Beneš text prekladá a vykladá tak, že čitatelia sa stávajú priamymi účastníkmi diania. Jeho výklady sú vedené s citom pre existenciálnu situáciu dnešného človeka, takže poslucháč sa stáva jednou z postáv rozprávaného biblického príbehu. Biblický text tak neslúži na …
 • biblické prednášky VEĽKÝ príbeh Biblie 1 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  Boh nechal napísať príbeh Biblie pre naše poučenie a zároveň nám chce pomôcť žiť náš príbeh tak, aby sa stal súčasťou veľkého biblického príbehu končiaceho v bránach nového Jeruzalema. Už na prvých stránkach Biblie sa dozvedáme, že Boh stvoril človeka a všetko okolo s jasným zámerom – tak, aby naviazal vzťah. A táto Božia snaha budovať a udržiavať spoločenstvo so …
 • biblické prednášky Evanjelium v posolstve malých prorokov prednášateľa Jiří Moskala na stiahnutie zdarma
  Posolstvo malých prorokov bolo pôvodne tlmočené ľuďom pred 2600 rokmi. Napriek tomu je v ňom ukryté veľké evanjelium aj pre dnešného človeka. A autorom tohoto posolstva je náš veľký a milujúci Boh. Záznam 23 prednášok profesora Jiřího Moskalu z Andrews Univeristy v USA. Prednášky boli zaznamenané 13. – 19. júla 2008 na podujatí Biblický týždeň v Belušských Slatinách. Prednášky 1. …
 • biblické prednášky Nové zbory a skupinky prednášateľa Jan Pollok na stiahnutie zdarma
  Séria prednášok kazateľa Jana Polloka, v ktorých sa venuje téme zakladania nových zborov a skupiniek. Prednášky boli zaznamenané v roku 2007 na podujatí Biblický týždeň. Prednášky 1. Životný cyklus cirkvi a zboru 1 2. Životný cyklus cirkvi a zboru 2 3. Životný cyklus cirkvi a zboru 3 4. Životný cyklus cirkvi a zboru 4 5. Zakladanie nových zborov 1 6. …
 • biblické prednášky Mnoho rúk, jedno poslanie kolektívu prednášateľov na stiahnutie zdarma
  Prednášajúci sa nechali inšpirovať výrokmi americkej spisovateľky Ellen G. Whiteovej o kresťanskej službe. O téme hovorili z rôznych pohľadov (mládež, ženy, rodiny, zbory i malé skupinky). Prednášky boli zaznamenané 9. – 16. júla 2006 na podujatí Biblický týždeň v Manínskej Tiesňave. Prednášky 1. Karol Badinský: Modlitba 2. Karol Badinský: Duch Svätý 3. Karol Badinský: Prebudenie 4. Stanislav Bielik: Oddelenie mládeže …
 • biblické prednášky Evanjelium podľa Ježiša prednášateľa Jiří Moskala na stiahnutie zdarma
  Záznam 15 prednášok ThDr. Jiřího Moskalu, profesora na Andrews Univeristy v USA, na tému trojanjelské posolstvo v biblickej knihe Zjavenie Jána. Prednášky boli zaznamenané 31. júla – 7. augusta 2005 na podujatí Biblický týždeň v Jasnej. Prednášky 1. Evanjelium 1 2. Evanjelium 2 3. Evanjelium 3 4. Evanjelium 4 5. Evanjelium 5 6. Evanjelium 6 7. Evanjelium 7 8. Evanjelium …
 • biblické prednášky Duch Svätý prednášateľa Peter Roennfeldt na stiahnutie zdarma
  Záznam 20 prednášok evanjelistu Dr. Petra Roennfeldta na tému Duch Svätý. Prednášky boli zaznamenané 18. – 24. júla 2004 na podujatí Biblický týždeň v Nitrianskom Rudne. Prednášky 1. Spoznaj Svätého Ducha 2. Svätý Duch – zvláštna osoba 3. Svätý Duch – záchranca 4. Svätý Duch – prítomný v nás 5. Prekvapenie z prítomnosti Svätého Ducha 6. Krst Svätým Duchom 7. …
 • audiokniha Obraz Božej lásky autora Emilio Knechtle na stiahnutie zdarma
  Emilio Knechtle sa narodil v Zürichu v roku 1922. Jeho rodičia boli veriaci ľudia a viedli ho k Bohu. On však túžil po peniazoch a zábave a ako mladý muž sa rozhodol odísť do Ameriky. Postupne sa mu tam začalo dariť ako v rozprávke. Bol zamestnaný v najväčšej farmaceutickej firme a stretával sa s najbohatšími ľuďmi sveta. Priženil sa do …
 • biblické prednášky Evanjelium Jána 4 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  Apoštol Ján vo svojom evanjeliu približuje Ježiša Krista z pohľadu milujúceho a citlivého učeníka a zanecháva tak Ježišov odkaz nasledujúcim generáciám. Výklad Dr. Daniela Dudu je veľmi pútavý, zrozumiteľný a popretkávaný praktickými radami do života, ktoré vychádzajú priamo z biblického textu. Dr. Daniel Duda po štyrikrát prijal pozvanie na Slovensko a počas prázdnin v rokoch 1998, 1999, 2000 a 2003 …
 • biblické prednášky Kniha Genesis prednášateľa Laurence Turner na stiahnutie zdarma
  Záznam 26 prednášok Dr. Laurenca Turnera, profesora na Newbold College v Anglicku, na tému kniha Genesis. Prednášky boli zaznamenané 7. – 14. júla 2002 na podujatí Biblický týždeň v Podskalí. Prednášky 1. Genesis 1. kapitola 1 2. Genesis 1. kapitola 2 3. Genesis 1. kapitola 3 4. Genesis 1. kapitola 4 5. Genesis 1. kapitola 5 6. Genesis 1. kapitola …
 • biblické prednášky Spiritualita prednášateľov Karel Nowak a Miroslav Kysilko na stiahnutie zdarma
  Záznam 23 prednášok kazateľov Karla Nowaka a Miroslava Kysilka na tému spiritualita. Prednášky boli zaznamenané 8. – 15. júla 2001 na podujatí Biblický týždeň v Podskalí. Prednášky 1. Narodenie z Ducha 2. Chodenie s Bohom 3. Duchovné disciplíny 1 4. Duchovné disciplíny 2 5. Samota – ticho 1 6. Samota – ticho 2 7. Svet okolo nás 1 8. Svet …
 • biblické prednášky Kresťanské správcovstvo prednášateľa Benjamin Maxson na stiahnutie zdarma
  Spoznajte nový pohľad na správcovstvo, ktoré sa zďaleka netýka len financií, ale aj nášho hospodárenia so vzťahmi, darmi a v neposlednom rade i časom, ktorý je stále vzácnejší a vzácnejší. Prednášky boli zaznamenané v roku 2000 na podujatí NET v Rumunsku. Prednášky 1. Kresťanské správcovstvo – 1. časť 2. Kresťanské správcovstvo – 2. časť 3. Kresťanské správcovstvo – 3. časť …
 • biblické prednášky Evanjelium Jána 3 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  Apoštol Ján vo svojom evanjeliu približuje Ježiša Krista z pohľadu milujúceho a citlivého učeníka a zanecháva tak Ježišov odkaz nasledujúcim generáciám. Výklad Dr. Daniela Dudu je veľmi pútavý, zrozumiteľný a popretkávaný praktickými radami do života, ktoré vychádzajú priamo z biblického textu. Dr. Daniel Duda po štyrikrát prijal pozvanie na Slovensko a počas prázdnin v rokoch 1998, 1999, 2000 a 2003 …
 • biblické prednášky Evanjelium Jána 2 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  Apoštol Ján vo svojom evanjeliu približuje Ježiša Krista z pohľadu milujúceho a citlivého učeníka a zanecháva tak Ježišov odkaz nasledujúcim generáciám. Výklad Dr. Daniela Dudu je veľmi pútavý, zrozumiteľný a popretkávaný praktickými radami do života, ktoré vychádzajú priamo z biblického textu. Dr. Daniel Duda po štyrikrát prijal pozvanie na Slovensko a počas prázdnin v rokoch 1998, 1999, 2000 a 2003 …
 • biblické prednášky Evanjelium Jána 1 prednášateľa Daniel Duda na stiahnutie zdarma
  Apoštol Ján vo svojom evanjeliu približuje Ježiša Krista z pohľadu milujúceho a citlivého učeníka a zanecháva tak Ježišov odkaz nasledujúcim generáciám. Výklad Dr. Daniela Dudu je veľmi pútavý, zrozumiteľný a popretkávaný praktickými radami do života, ktoré vychádzajú priamo z biblického textu. Dr. Daniel Duda po štyrikrát prijal pozvanie na Slovensko a počas prázdnin v rokoch 1998, 1999, 2000 a 2003 …
 • biblické prednášky Kresťanská spiritualita prednášateľa Bruno Vertallier na stiahnutie zdarma
  Séria prednášok kazateľa Bruna Vertalliera, v ktorých sa venuje téme spirituality z teologického aj praktického hľadiska. Prednášky sú simultánne tlmočené z francúzskeho jazyka do slovenčiny. Prednášky boli zaznamenané 28. júla – 2. augusta 1997 na podujatí Biblický týždeň. Prednášky 1. Historické pozadie duchovnosti 1 2. Historické pozadie duchovnosti 2 3. Obrátenie Samaritánky Duchovné cvičenie – pondelok 4. Historické pozadie duchovnosti …
 • biblické prednášky Výklad knihy Daniel prednášateľa Jacques Doukhan na stiahnutie zdarma
  Séria prednášok Dr. Jacquesa Doukhana, profesora hebrejčiny a Starého zákona, v ktorých sa venuje výkladu biblickej knihy Daniel. Prednášky sú simultánne tlmočené z anglického jazyka do slovenčiny. Prednášky boli zaznamenané 26. – 31. augusta 1996 na podujatí Biblický týždeň. Prednášky 1. Univerzálnosť knihy Daniel 2. Duchovný rozmer knihy Daniel Otázky a odpovede – pondelok 3. Múdrosť v knihe Daniel 4. …